Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Український театр у період сучасних суспільних трансформацій (до проблеми визначення соціокультурних показників)

Show simple item record

dc.contributor.author Ковтуненко, Валерій Іванович
dc.date.accessioned 2021-03-25T10:29:59Z
dc.date.available 2021-03-25T10:29:59Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Ковтуненко В. І. Український театр у період сучасних суспільних трансформацій (до проблеми визначення соціокультурних показників) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.01 "Теорія і історія культури (мистецтвознавство)" / Валерій Іванович Ковтуненко ; Держ. акад. кер. кадр. культури і мистецтв. К., 2002. 19 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2666
dc.description The thesis is dedicated to the methodological analysis of contemporary Ukrainian dramatic theathe and represents an attempt to research its social-cultural characteristics and descriptions fixing specific peculiarities of the theatre’ activity as a social-cultural institution. The analysis is based on the investiation of social environment of the theatre, especially, other social institutions which have an influence over the social-educational possibilites of the theatre. This point of the methodology permits to elucidate social-cultural changes in the theatre in the context of economic transformations in Ukraine. The research reveals also the regional aspects of the theatre’ activitiy as social-cultural institution and describes the ways of increase its practical social effectiveness. The author considers long-term tendencies of state cultural policy in the sphere of the theatre and defines the models its possible development. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації розглянуто методологію комплексного аналізу сучасних проблем українського драматичного театру, досліджено його соціокультурні характеристики та показники, які фіксують особливості його функціонування як соціокультурного інституту. Використання вищезазначеного в аналізі взаємовідношень театру з різними суб’єктами, що змістовно впливають на його соціально-виховні можливості, дозволяє з’ясувати динаміку соціокультурних змін у театральному житті, яка відбувається в умовах переходу України до ринкової економіки. Особлива увага приділяється у дисертації регіональним аспектам функціонування театральних інституцій та шляхам підвищення в їхній діяльності соціальної ефективності. В дослідженні накреслені також перспективні напрямки культурної політики у театральній сфері та визначені механізми, які сприятимуть її оптимізації. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв uk_UA
dc.subject український театр uk_UA
dc.subject сучасні суспільні трансформації uk_UA
dc.subject трансформація uk_UA
dc.subject соціокультурні показники uk_UA
dc.title Український театр у період сучасних суспільних трансформацій (до проблеми визначення соціокультурних показників) uk_UA
dc.title.alternative Ukrainian theatre in the period of contemporary social transformations (to the problem of the social-cultural indices’ researching) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account