Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Show simple item record

dc.contributor.author КРОТОВА, Тетяна Федорівна
dc.date.accessioned 2021-04-12T14:16:01Z
dc.date.available 2021-04-12T14:16:01Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Кротова Т. Ф. Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу: автореф. дис. ... канд. пед. наук: Спец. 13.00.02 - теорія та методика навчання музики і музичного виховання / Тетяна Федорівна Кротова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2004. — 20 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2729
dc.description This thesis considers formation and development of interest to musical performance at senior pupils on the basis personal-oriented method in teaching. We analyzed theoretical and historical scientific literature relating to under consideration problem; studied specific character of musical performance interest at senior pupils taking into age consideration. Also it was defined musical performance character and its place in teenage requirements structure; described content and structure components of musical performance interest. It was founded criteria and levels of musical performance interest formation from the position of structural components of this interest (emotional and volitional). Personal-oriented method was developed and inculcated into musical teaching and educational process. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації розглядається проблема становлення і розвитку інтересу до музичного виконавства у старшокласників в контексті особистісно-орієнтованого навчання. Здійснено теоретичний та історичний аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми; вивчено специфіку інтересу до музичного виконавства у старшокласників з урахуванням вікових особливостей. Визначено роль і місце музичного виконавства в структурі вікових потреб підлітків; охарактеризовано зміст і структурні компоненти інтересу до музичного виконавства. Виявлено педагогічні умови ефективного застосування особистісно-орієнтованого підходу до учнів у процесі розвитку інтересу до музичного виконавства. Науково обґрунтовано критерії та рівні сформованості інтересу до музичного виконавства з позиції структурних компонентів інтересу (емоційного, інтелектуального та вольового). Розроблено та впроваджено в навчально-виховний процес методику, спрямовану на становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників в умовах особистісно-орієнтованого навчання. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Київський національний університет культури і мистецтв uk_UA
dc.subject інтерес до музичного виконавства uk_UA
dc.subject музичне виконавство uk_UA
dc.subject старшокласники uk_UA
dc.subject особистісно-орієнтований підхід uk_UA
dc.title СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ uk_UA
dc.title.alternative Formation and development of interest to musical performance at senior pupils on the basis of personal-oriented method uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account