Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРОЮ У СФЕРІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Show simple item record

dc.contributor.author Добровольська, Вікторія Василівна
dc.date.accessioned 2021-04-14T21:25:14Z
dc.date.available 2021-04-14T21:25:14Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Добровольська В.В. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів управління культурою у сфері розвитку культурного простору України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 1. С. 104-115. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2760
dc.description The purpose of the article. The article covers the legislative and regulatory basis of documentary support of administration within the field of culture, implementation of international and national standards for documentation administration, organizational and managerial documentation for record-keeping, etc. Recordkeeping management with the Ministry of Culture of Ukraine, the establishment of the unified cultural area and appropriate improvement of record-keeping processes, mastering of information technologies achievements related to electronic document traffic establishment and electronic governance. The methodology of study means the application of communication approach in studying of the theory and practice of documentary support of the field of culture based on information and technological possibilities of the electronic documentation era and expansive use of electronic resources of the central and local authorities to the maximum extent. Scientific novelty. The issue for document process support and document administration is reviewed, with the account of specific nature of the field of culture, its continuous growth. Conclusions. Priority trends in the document support propagation for administration in the cultural sphere of Ukraine these days are an establishment of the unified cultural area and appropriate improvement of record-keeping processes, mastering of information technologies achievements related to electronic document traffic establishment and electronic governance. uk_UA
dc.description.abstract Мета дослідження. У статті розглядаються законодавча та нормативна бази документаційного забезпечення управління в галузі культури, впровадження міжнародних та вітчизняних стандартів із управління документацією, організаційно-регламентуючої документації з діловодства тощо, організація діловодства в Міністерстві культури України, створення єдиного культурного простору та відповідне удосконалення діловодних процесів, освоєння здобутків інформатизації, пов’язаних із впровадженням електронного документообігу та електронного урядування. Методологія дослідження полягає в застосуванні комунікаційного підходу в дослідженні теорії і практики документаційного забезпечення галузі культури, що ґрунтується на інформаційно-технологічних можливостях ери електронної документації та максимально широкому використанню електронних ресурсів органів центральної та місцевої влади. Наукова новизна. Розглянуто питання забезпечення документаційного процесу та управління документацією з урахуванням специфіки галузі культури, його постійний розвиток. Висновки. Пріоритетними напрямами в розвитку документаційного забезпечення управління в галузі культури України сьогодні є створення єдиного культурного простору та відповідного удосконалення діловодних процесів, освоєння здобутків інформатизації, пов’язаних із впровадженням електронного документообігу та електронного урядування. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв uk_UA
dc.subject документаційне забезпечення uk_UA
dc.subject документація
dc.subject діловодство
dc.subject електронний документообіг
dc.subject цифрова документальна культура
dc.subject культурний простір України
dc.title НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРОЮ У СФЕРІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ uk_UA
dc.title.alternative REGULATORY SUPPORT ACTIVITY OF CULTURE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF UKRAINIAN CULTURAL AREA DEVELOPMENT uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account