Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Українське національно-культурне відродження в 1917–1921 рр.: до проблеми методологічного контексту

Show simple item record

dc.contributor.author Телячий, Юрій Васильович
dc.date.accessioned 2021-05-06T10:03:29Z
dc.date.available 2021-05-06T10:03:29Z
dc.date.issued 2018-12-11
dc.identifier.citation Телячий Ю. В. Українське національно-культурне відродження в 1917–1921 рр.: до проблеми методологічного контексту // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. 2018. Вип. 11. С. 98-105. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2904
dc.description Methodological approaches to the characteristic of the process of Ukrainian national-cultural revival during the years of revolution (1917–1921) have been characterized in the article. Society’s readiness to the state bulding at the edge of 1927 has been determined; the content of the notions «national-cultural revival», «intelligentsia», «revolution», culture» has been specifi ed. The course of Ukrainian culture in 1917–1921 is treated as the process, which took place in the context of national-cultural revival. The process of intensifi cation of cultural creative activity of Ukrainian intelligentsia has been proved. It is found out that Ukrainian nationalcultural revival became an important component of political life, state building in 1917–1921. uk_UA
dc.description.abstract У статті охарактеризовано методологічні підходи щодо процесу українського національно-культурного відродження в роки революції (1917–1921 рр.). Констатується, що теоретичним підґрунтям цілісного висвітлення означеної наукової проблеми є теорія нації загалом та української зокрема, оскільки питання культуротворчої діяльності української інтелігенції в часи національно-культурного відродження (1917–1921 рр.) розглядаються в безпосередньому контексті даної теми. Визначено готовність суспільства до державного будівництва напередодні 1917 р., конкретизовано зміст понять «національно-культурне відро- дження», «інтелігенція», «революція», «культура». Розвій української культури в 1917–1921 рр. трактується як такий, що відбувався в ході національно-культурного відродження. Підтверджено активізацію культуротворчої діяльності української інтелігенції. Встановлено, що українське національно-культурне відродження виступило важливою складовою політичного життя, державного будівництва в 1917–1921 рр. Узагальнено, що процес національно-культурного відродження сприяв консолідації нації та утвердженню української державності. На жаль, боротьба українського народу за незалежність потерпіла поразку в 1921 р. Однак ідея української державності, прагнення українців до незалежності були успішно реалізовані реалізовані 1991 р. Із цього часу розпочався відлік чергового етапу національно-культурного відродження українського народу в умовах його новітньої історії. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject українське національно-культурне відродження uk_UA
dc.subject Українська революція 1917–1921 рр. uk_UA
dc.subject інтелігенція uk_UA
dc.title Українське національно-культурне відродження в 1917–1921 рр.: до проблеми методологічного контексту uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account