Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕПОХИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Show simple item record

dc.contributor.author Дичковський, Степан Іванович
dc.date.accessioned 2021-08-05T07:09:57Z
dc.date.available 2021-08-05T07:09:57Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Дичковський С. І. Культурний туризм індустріальної епохи: глобальні та локальні перспективи // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2020. № 2. С. 17-26. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3161
dc.description The purpose of the article consists of the study of trends in the development of cultural tourism of the industrial era. The methodology is the application of historical, bibliographic, and analytical methods. The scientific novelty of the work is to justify the appropriateness and application of the new concept of cultural tourism, with the creation of even more specialized forms of tourism, one of which, namely creative or creative tourism. Conclusions. The study of problems within the framework of cultural tourism requires the use of an interdisciplinary approach, which acquires its clear features when choosing a subject of study. The problems of the interaction of culture and tourism, the cultural trajectories of modern tourism serve as a structure for analyzing the construction of identity and multiculturalism. The socio-cultural practices of modern tourism, developed in the context of global glocal processes, allowed us to systematically analyze and outline the paths for the positive practical implementation of its explicit and hidden capabilities uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи. Полягає в дослідженні тенденцій розвитку культурного туризму індустріальної епохи. Методологія дослідження передбачає застосування історичного, бібліографічного та аналітичного методів. Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні доцільності та застосування нової концепції культурного туризму, зі створенням ще більш спеціалізованих форм туризму, одна з яких, а саме творчий або креативний туризм. Висновки. Дослідження проблем у межах культурного туризму вимагає використання міждисциплінарного підходу, який набуває своїх чітких рис при виборі предмета дослідження. Проблеми взаємодії культури і туризму, культурні траєкторії сучасного туризму слугують структурою для аналізу побудови ідентичності і мультикультуралізму. Соціокультурні практики сучасного туризму, що розвиваються в контексті світових глокальних процесів, дали можливість системно проаналізувати і намітити шляхи позитивної практичної реалізації його явних і прихованих можливостей uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject культурий туризм uk_UA
dc.subject індустріальна епоха uk_UA
dc.subject бренд uk_UA
dc.subject посмодернові туристи uk_UA
dc.subject індустрія послуг uk_UA
dc.subject мультикультуралізм uk_UA
dc.title КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕПОХИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ uk_UA
dc.title.alternative Cultural tourism of the industrial age: global and local perspectives uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account