Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991-2008 рр.)

Show simple item record

dc.contributor.author Збанацька, Оксана Миколаївна
dc.date.accessioned 2020-04-21T17:30:59Z
dc.date.available 2020-04-21T17:30:59Z
dc.date.issued 2010-02-13
dc.identifier.citation Збанацька О. М. Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991-2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук : спец. 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" / Оксана Миколаївна Збанацька ; Держ. акад. кер. кадр. культури і мистецтв. К., 2010. 18 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/318
dc.description Осуществленный анализ позволил очертить проблематику исследований АрИПС, включающую вопросы: архивного описания; разработки схем классификаций и создания систематических каталогов (классификационные ИПЯ); создания предметных, предметно-тематических, географических, именных каталогов (предметизационные ИПЯ); отбора ключевых слов и их дескрипторизации (дескрипторные ИПЯ); разработки автоматизированных информационно-поисковых систем на документы государственных архивов; представления архивных документов в Интернет. uk_UA
dc.description.abstract Проаналізовано стан вивчення окремих компонентів архівних інформаційно-пошукових систем (ІПС) і джерельну базу дослідження. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади, уточнено понятійний апарат. Здійснено типологізацію інформаційно-пошукових мов (ІПМ) у контексті архівних ІПС. Досліджено еволюцію основних типів ІПМ і виявлено характері особливості кожної. Визначено завдання архівних установ щодо розширення пошукових можливостей архівних ІПС за умов інформатизації. Побудовано модель ІПМ ключових слів, предметизаційної, класифікаційної та дескрипторної мов і здійснено їх порівняльний аналіз. Проведено експериментальну перевірку ефективності дескрипторної ІПМ. Запропоновано впровадити комплекс ІПМ, термінологічною основою яких стануть макро-, міді-, міні- та мікротезауруси. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв uk_UA
dc.subject архівна інформація uk_UA
dc.subject архівний пошук uk_UA
dc.subject архівні документи uk_UA
dc.subject архівні інформаційно-пошукові системи uk_UA
dc.subject інформаційно-пошукові мови uk_UA
dc.subject інформаційно-пошукові тезауруси uk_UA
dc.subject пошукові можливості (1991-2008 рр.) uk_UA
dc.subject джерельна база дослідження uk_UA
dc.subject понятійний апарат uk_UA
dc.subject інформатизація uk_UA
dc.subject архівні установи uk_UA
dc.subject дескрипторна інформаційно-пошукова мова uk_UA
dc.subject мікротезаурус uk_UA
dc.subject ретроспективна інформація uk_UA
dc.subject архів uk_UA
dc.subject документні ресурси uk_UA
dc.subject інформація uk_UA
dc.subject міжнародний інформаційний простір uk_UA
dc.subject довідковий апарат uk_UA
dc.subject архівний фонд uk_UA
dc.subject Національний електронний фондовий каталог uk_UA
dc.subject Національна архівна інформаційна система uk_UA
dc.subject пошуковий образ документа uk_UA
dc.subject пошуковий образ запиту uk_UA
dc.subject ретроспективна архівна інформація uk_UA
dc.subject інформаційні потреби користувачів uk_UA
dc.subject вторинна архівна інформація uk_UA
dc.subject архівне описування uk_UA
dc.subject каталогізація архівних документів uk_UA
dc.subject архівні каталоги uk_UA
dc.title Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991-2008 рр.) uk_UA
dc.title.alternative Archival information and search systems: expansion of searching possibilities (1991-2008) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account