Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

БАЛЕТ «МАРУСЯ БОГУСЛАВКА» А. СВЄЧНІКОВА: МІЖ НОВАТОРСЬКИМ ПОШУКОМ ТА «ДЕКАДНИМ» ВИДОВИЩЕМ

Show simple item record

dc.contributor.author Білаш, Ольга Сергіївна
dc.date.accessioned 2021-08-11T13:13:56Z
dc.date.available 2021-08-11T13:13:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Білаш О.С. Балет "Маруся Богуславка" А. Свєчнікова: між новаторським пошуком та "декадним" видовищем // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2020. №2. С. 130-134. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3194
dc.description The purpose of the article is to learn about artistic features of choreographic performance «Marusya Bogusavka»; showing innovative advantages, miscalculations in compositional construction of the performance; finding out the causes of the disappearance of ballet from the national theatrical repertoire. The methodology of the work contains using of these research methods: general-historical, comparative-historical, analytical, etc. The scientific novelty of the publication is to analyze objectively the artistic value of the ballet «Marusya Boguslavka» made by A. Svechnikov. It was done for the very first time in the post-Soviet theater studies literature from the standpoint of modern times. Conclusion. When we look at reviews, that were dedicated to the premiere of the ballet play «Marusya Boguslavka» in 1951, despite the serious disadvantages, we can say that this play also had a couple of undeniable advantages. There are a few of them: the ideological content of the libretto and the drama of the plot; melodic and dance music; an innovative combination of classical folk dance in the first act and finale of the ballet, etc. According to the 1954 critical reviews, positive changes after the revision of the ballet manifested themselves only in the dance material, selected to create female images of the performance. Among the main reasons that prevented the performance of A. Svechnikov to leave the boundaries of the "decade" spectacle and to remain in the repertoire of the Ukrainian National Academic Theater of Opera and Ballet named after. Taras Shevchenko, we distinguish substantial borrowings from the ballet "Bakhchisaray Fountain" by B. Asafiev in the production of R. Zakharov; lack of clear definition of dance tasks; use of ballet dies; the advantage of divertising dance numbers over efficient ones; imperfect dramaturgy in the music of the second act of the play; weak dynamics of the plot's development. uk_UA
dc.description.abstract Метою публікації стало: вивчення художніх особливостей хореографічної вистави «Маруся Богуславка»; висвітлення новаторських переваг, а також прорахунків у композиційній побудові спектаклю; з‘ясування причин зникнення балету з вітчизняного театрального репертуару. Методологія роботи включає використання наступних методів дослідження: загальноісторичного, порівняльно-історичного, аналітичного. Наукова новизна публікації полягає у тому, що в ній вперше у пострадянській театрознавчій літературі з позиції нового часу об‘єктивно проаналізовано мистецьку вартість балету «Маруся Богуславка» А. Свєчнікова. Висновки. Рецензії, присвячені прем‘єрі балетного спектаклю «Маруся Богуславка» у 1951 році, свідчать, що, незважаючи на серйозні недоліки, постановка мала й незаперечні переваги. Середи них: ідейна змістовність лібрето та драматичність сюжету; мелодійність і танцювальність музики; новаторське поєднання елементів класичного і народного танців в першій дії та фіналі балету тощо. За критичними відгуками 1954 року, позитивні зрушення після доопрацювання балету проявилися лише у танцювальному матеріалі, підібраному для створення жіночих образів вистави. Серед основних причин, які завадили спектаклю А. Свєчнікова вийти з меж «декадного» видовища й залишитися у репертуарі Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка, виділимо: змістовні запозичення з балету «Бахчисарайський фонтан» Б. Асаф‘єва в постановці Р. Захарова; відсутність чіткого визначення акторських завдань у танцівників; використання балетних штампів; перевага дивертисментних танцювальних номерів над дієвими; недосконала драматургія у музиці другої дії спектаклю; слабка динаміка розвитку сюжету. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject Сергій Сергєєв uk_UA
dc.subject "Маруся Богуславка", балет uk_UA
dc.subject класичний танець uk_UA
dc.subject мистецтво балетмейстера uk_UA
dc.subject український балетний театр uk_UA
dc.title БАЛЕТ «МАРУСЯ БОГУСЛАВКА» А. СВЄЧНІКОВА: МІЖ НОВАТОРСЬКИМ ПОШУКОМ ТА «ДЕКАДНИМ» ВИДОВИЩЕМ uk_UA
dc.title.alternative Ballet «Marusya Boguslavka» made by A. Svechnikov: Between innovative search and show of the decade uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account