Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ЖІНКИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ. 1917 РІК

Show simple item record

dc.contributor.author ОНІЩЕНКО, Оксана Володимирівна
dc.date.accessioned 2021-08-12T12:19:42Z
dc.date.available 2021-08-12T12:19:42Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Оніщенко О. В. Жінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук : Спец. 07.00.01 - "Історія України" / Оксана Володимирівна Оніщенко ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України. — К., 2008. — 21 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3202
dc.description The dissertation deals with the complex study of the social and political activity of Ukrainian women during 1917. On the basis of sources and literature studies the transformation of women’s social status through the demographic analysis was observed. The thesis shows the level of women’s incorporation to the elementary, secondary and higher education. Women’s right to enter universities on equal rights with men was a grate achievement. The research reveals basic spheres of professional activities of women of different social levels. Women’s labour was used in agriculture, industry, transports, education, low, medicine, civil service. In the dissertation influence of social transformation on emotional and psychological women’s state are observed. Special features of everyday women’s life during the period of revolutionary changes are covered. In the work the role of women’s organizations, state and national, of different aims: political, education, noble in the social and political events of the definite period is discovered. The author of the research has analyzed the women’s participation in the election campaigns to the state and local government bodies. The women’s role in the Ukrainian national liberation movement during 1917, their contribution to the process of national state building, development of national education and culture was fond out. uk_UA
dc.description.abstract Дисертація присвячена комплексному дослідженню суспільно-політичної діяльності жінок українських губерній протягом 1917 року. На основі вивчення джерел та літератури простежено трансформацію соціального статусу жінки через аналіз демографічних показників. Розкрито рівень залучення жінок до початкової, середньої та вищої освіти. Важливим досягненням стало отримання жінками права нарівні з чоловіками навчатися у вищих навчальних закладах. Визначено основні сфери професійної зайнятості жінок різних соціальних прошарків. Жіночий труд активно використовувався у сільському господарстві, промисловості, транспорті, збільшилась кількість жінок серед вчителів, юристів, медиків, державних службовців. Відзначено особливості повсякденного життя жінок у період революційних потрясінь, вплив суспільних трансформацій на емоційний та психологічний стан жінок. Висвітлено роль жіночих організацій, як загальнодержавних так і національних, різного спрямування: політичних, освітніх, благодійних у суспільно-політичних подіях зазначеного періоду. Проаналізовано участь жінок у виборчих кампаніях до місцевих та загальнодержавних органів влади. Простежена заангажованість жіноцтва в українському національно-визвольному русі протягом 1917 року, внесок до процесу розбудови національної держави, розвитку національної освіти та культури. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Національна академія наук України Інститут історії України uk_UA
dc.subject жінки uk_UA
dc.subject суспільно-політичне життя uk_UA
dc.subject Україна uk_UA
dc.subject 1917 рік uk_UA
dc.title ЖІНКИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ. 1917 РІК uk_UA
dc.title.alternative Women in the social and political life of Ukraine. 1917. uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account