Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК СФЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВІРТУАЛЬНОГО ДОСВІДУ

Show simple item record

dc.contributor.author Дичковський, Степан Іванович
dc.date.accessioned 2021-09-15T08:18:11Z
dc.date.available 2021-09-15T08:18:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Дичковський С. І. КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК СФЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВІРТУАЛЬНОГО ДОСВІДУ / С.І. Дичковський // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв . - 2019. - № 3. - С. 89-95. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3376
dc.description The purpose of the article is the study and formation of a tourist product and tourist destination based on the use of cultural heritage and the image of the territory. The methodology is based on the concept and theoretical conclusions in the field of cultural studies, aesthetics, philosophy, and tourism science and art history. The scientific novelty of the article is the development of a new model of cultural tourism, where the production of services is transformed by the technology of servicing and increasing the comfort of acts of acquaintance with certain objects into the technology of providing the sum of impressions based on the emotional, sensual and active experience of understanding the culture of destination. Conclusions. Studies of recent decades have highlighted the growing search for cultural ―experience‖ and the development of various segments of the demand for cultural tourism and the growing integration of cultural tourism with other tourism sectors such as religious tourism, gastronomic tourism, and literary tourism. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи є дослідження та формування туристичного продукту та туристичної дестинації на основі використання культурної спадщини та іміджу території. Методологія дослідження побудована на концепції та теоретичних висновках в об-ласті культурології, естетики, філософії, туризмології та мистецтвознавства. Наукова новизна статті це розвиток нової моделі культурного туризму, де виробництво послуг трансформується з технології обслуговування і підвищення комфортності актів знайомства з тими чи іншими об'єктами в технологію забезпечення суми вражень на основі емоційно-чуттєвого і діяльного до-свіду осягнення культури дестинації. Висновки. Дослідження останніх десятиліть підкреслили зростаючий пошук культурного "досвіду" та розвиток різних сегментів попиту на культурний туризм та зростаючу інтеграцію культурного туризму з іншими сек-торами туризму, такими як релігійний туризм, гастрономічний туризм та літературний туризм uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject культурний туризм uk_UA
dc.subject туристичний продукт uk_UA
dc.subject матеріальна спадщина uk_UA
dc.subject туристичні технології uk_UA
dc.subject культурні послуги uk_UA
dc.title КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК СФЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВІРТУАЛЬНОГО ДОСВІДУ uk_UA
dc.title.alternative Cultural tourism as a sphere of implementation of leisure technologies and virtual experience uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account