Filter by: Subject

Results Per Page:

Лінгвістика рекламного тексту, семантичні лексико-словотвірні поля, ілокутивна мета рекламного мовлення, психолінгвістичне програмування (1)
Ліричні відступи у творах Т.Г.Шевченка, протоелементи соціальної реклами, тематика сучасної україномовної реклами соціального спрямування, морально-етичні настанови Кобзаря (1)
Реклама: еволюція змісту поняття, мети; тлумачення в науковій, навчальній і науково-популярній літературі. (1)
Синонімія в соціальній рекламі, види синонімів, синонімічний ряд,засоби синонімізації, градація, перифраз, метонімія, синекдоха. (1)
Соціальна українськомовна реклама, лексико-семантичні групи прикметників, семантичні маркери впливу. (1)
Соціальна реклама, класифікація реклами, складові соціальної реклами, мета, завдання, тематика, способи поширення соціальної реклами, її переваги та недоліки. (1)
Соціальна реклама, психолінгвістичний аспект, мовне моделювання, семантико-синтаксична будова, граматичне оформлення (1)
Соціальна реклама, іменник як єдиний клас слів на позначення предметів, тематичні групи іменників у соціальній рекламі, лексико-семантичні пріоритети у виборі іменника. (1)
Тексти соціальної реклами, антонімія як категорія лексико-семантичної системи мови, стилістичні параметри антонімії, прагматичний потенціал антонімів. (1)
Тексти соціальної реклами, дієслово як одне з центральних мистецтв мови соціально-рекламної комунікації, словесні орми як інструмент прагмалінгвістичного впливу. (1)

Search DSpace


Browse

My Account