Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

«ЖІНОЧА» КІНОРЕЖИСУРА В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ

Show simple item record

dc.contributor.author Савченко-Шагінян, Тетяна Леонідівна
dc.date.accessioned 2021-09-23T08:24:39Z
dc.date.available 2021-09-23T08:24:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Савченко-Шагінян Т. Л. "Жіноча" кінорежисура в гендерному аспекті культуротворчості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата культурології : Спец. 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Тетяна Леонідівна Савченко-Шагінян ; М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. - К., 2010. - 18 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3429
dc.description The Thesis is devoted to the investigation of a problem – has a woman-made cinematography work of art any particular features, distinguishing it from that created by a man. For the first time designed gender approach along with several traditional methods for analysis of cinematography works was utilized to solve the problem. The new method is grounded on the three basic ideas. The first is generalized psycho-social woman and man types constructed using scientific (psychological, medical, philosophical) literature and classical fiction. The second is the idea of bisexual psychological nature of a person introduced by O. Weininger, V. Rozanov, I. Khon, et al, which are grounded on psychological, social and medical views. The third is the assertion that each work of art carries the individual imprint of its creator. Based on this approach the analysis of cinematography works of famous woman–film directors L. Rifenstahl, L. Kavanni, K. Muratova, L. Shepit’ko, worked in different epochs and various countries was undertaken. The analysis has revealed that woman creations often combine particular psychological and mental features intrinsic to a woman with those intrinsic to a man. For instance, woman-made work of art possesses enhanced emotionality, sentimentality, vividness and figurativeness which are frequently accompanied by exceptionally man features: philosophical ideas, integrity of the work, logical consistency of the intrigue. The investigation undertaken in the Тhesis demonstrates that: (i) the gender aspect actually does present in the cinematography woman-created works, and (ii) the application of the gender approach reveals unexpected details and particularities of the cinematography creation. Finely, the idea of the necessity of the development of a new gender method for work of art analysis based on the sexual psychological dualism of a person is expressed. uk_UA
dc.description.abstract Дисертаційне дослідження присвячене дослідженню проблеми: чи існують специфічні особливості, притаманні кінотворам, створеним жінками-кінорежисерами. Проблема вирішувалась шляхом аналізу кінотворів таких видатних кінорежисерів, як Лені Ріфеншталь (фільми «Тріумф волі», «Олімпія»), Ліліани Каванні (фільм «Нічний портьє»), Кіри Муратової («Короткі зустрічі», «Довгі проводи», «Переміна долі», «Астеничний синдром», «Три історії»), Лариси Шепітько (фільми «Спека», «Крила», «Ти і я», «Сходження»), створених в різні епохи і в різних країнах. Для аналізу фільмів були використані як традиційні методи, що застосовуються в кінознавстві, так і запропонований новий підхід, заснований на уявленнях про бісексуальну природу психології і психіки людини, розвинутих в працях з філософії, психології, соціології та медицини О. Вейнінгером, В. В. Розановим, І. С. Коном та іншими дослідниками. Дослідження, проведені в дисертації, продемонстрували, що творам, створеним жінками-кінорежисерами, поряд з виключно жіночими рисами, такими як підвищене емоційне забарвлення твору, його сентиментальність, образність, також притаманні риси, характерні чоловічому кінематографічному твору – дослідження віддалених філософських і соціальних проблем, цілісність, сувора логічність та послідовність сюжетної лінії. Дійти до такого висновку автору дозволили створені на базі вивчення великого обсягу різносторонньої наукової літератури узагальнені психо-соціальні образи чоловіка та жінки, і уявлення про бісексуальну психологічну і психічну природу людини. Найважливіші висновки дисертації стверджують наступне. (І) Аналіз кінотворів в гендерному аспекті дозволяє віднайти в них невідомі особливості і деталі, природа яких, при розгляданні в традиційному для кінознавства ключі, залишилась би без пояснень. (ІІ) Існує реальна необхідність в створенні нового методу аналізу – гендерного, підходи до створення котрого окреслені в дисертації і що дозволить відкрити новий вимір в багатомірному просторі, в якому є твори людського духу. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Київський національний університет культури і мистецтв uk_UA
dc.subject "жіноча" кінорежисура uk_UA
dc.subject кінорежисура uk_UA
dc.subject гендерний аспект uk_UA
dc.subject кіномистецтво uk_UA
dc.subject жінка-кінорежисер uk_UA
dc.subject психологія. uk_UA
dc.subject культуротворчість uk_UA
dc.title «ЖІНОЧА» КІНОРЕЖИСУРА В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ uk_UA
dc.title.alternative Gender analysis of woman–film director’s work of art uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account