Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Семіологія камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть.

Show simple item record

dc.contributor.author Кравченко, Анастасія Ігорівна
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:03:46Z
dc.date.available 2021-10-04T11:03:46Z
dc.date.issued 2021-02
dc.identifier.citation Семіологія камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мист.: 26.00.01. Київ, 2021. 36 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3442
dc.description.abstract Кравченко А. І. Семіологія камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство культури та інформаційної політики України, Київ, 2021. Науковою проблемою дисертації є семіологія камерно-інструментального мистецтва з концептуалізацією інтертекстуальності та інтермедіальності як її центральних категорій та впровадження концепції і типології музичної інтермедіальності до мистецтвознавчого дискурсу. Обґрунтовано міждисциплінарне розуміння семіології камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть, що спирається на положення і дослідницький інструментарій теорій інтертекстуальності та інтермедіальності, кінесики і проксеміки, мультимодальних студій, філософії та естетики музики, когнітивної музикології та культурологічної герменевтики у їх дискурсивній єдності. У дослідженні розроблено концепцію музичної інтермедіальності, яка включає принципи медіального синтезу, транспозиції та синергії, а також типологію інтермедіальних зв’язків у камерно-інструментальному мистецтві, що окреслює мультисеміотичний, моносеміотичний, експліцитний, імпліцитний, координаційний та субординаційний рівні їх функціонування. У дослідженні з’ясовані семіотичні аспекти та естетико-культурологічне значення інтертекстуальних та інтермедіальних кодомовних стратегій композиторського творення, висвітлено їх вплив на процеси жанротворення та появу виконавського типу «універсального інтерпретатора». Розглянуті амбівалентні моделі організації простору ансамблевої комунікації та охарактеризована семіосфера виконавських інтермедіальних проектів у камерно-інструментальному мистецтві. Ключові слова: камерно-інструментальне мистецтво України, семіологія мистецтва, музична семіологія, інтертекстуальність, медіа, інтермедіальність, ансамблева комунікація, постмодернізм. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.relation.ispartofseries Д;26.850.01_11
dc.subject камерно-інструментальне мистецтво України, семіологія мистецтва, музична семіологія, інтертекстуальність, медіа, інтермедіальність, ансамблева комунікація, постмодернізм. uk_UA
dc.title Семіологія камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть. uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account