Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Й ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЛИСТОПАД 1918 - КВІТЕНЬ 1920 рр.)

Show simple item record

dc.contributor.author ТИМЧЕНКО, РОМАН ВІКТОРОВИЧ
dc.date.accessioned 2022-01-11T10:18:35Z
dc.date.available 2022-01-11T10:18:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Тимченко Р. В. Взаємовідносини Української народної республіки й Західно-Української народної республіки (листопад 1918 - квітень 1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Роман Вікторович Тимченко ; Ін-т історії України НАН України. К., 2010. 20 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3685
dc.description The problems of relations of Ukrainian People’s Republic and West- Ukrainian People’s Republic in 1918-1920 are complex explored in dissertation. The pre-conditions and reasons of unifying process are determined, the events connected with the Act of Unity are characterized and their appreciation is given. Basic organizational measures on embodiment of ideas of cathedral unity of Ukraine in economic, politic and military spheres are exposed; divergences in the foreign-policy orientations of political leaders of Ukrainian People’s Republic and Western region of Ukrainian People’s Republic are reflected. The fight of the Ukrainian armies in Ukraine of Naddnipryanska is analyzed. The reasons and consequences of the treaties by the leaders of Ukrainian People’s Republic and Western region of Ukrainian People’s Republic with the Dobrovolcha army and Poland are defined. On the basis of information, that was got during the research the causes and consequences of unrealizing collegiality fight in 1918-1920 are found out. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації комплексно досліджуються проблеми взаємовідносин УНР і ЗУНР у 1918-1920 рр., визначаються передумови й причини об’єднавчого процесу, характеризуються події, пов’язані з умовами укладання Акту злуки, дається їх оцінка. Розкрито основні організаційні заходи по втіленню ідей соборної єдності України в економічній, політичній і військовій сферах, висвітлено розбіжності в зовнішньополітичних орієнтаціях політичних лідерів УНР і ЗУНР. Аналізується спільна боротьба українських армій у Наддніпрянщині. Визначено мотиви й наслідки укладання договорів лідерами УНР і ЗУНР з Добрармією й Польщею. На основі відомостей, отриманих у ході дослідження, з’ясовані причини й наслідки нереалізованості об’єднавчих зусиль УНР і ЗУНР. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.subject Українська Народна Республіка uk_UA
dc.subject Західно-Українська Народна Республіка uk_UA
dc.subject соборна єдність України uk_UA
dc.subject Україна uk_UA
dc.subject Наддніпрянщина uk_UA
dc.subject Добрармія uk_UA
dc.subject Польща uk_UA
dc.subject Українська революція 1917-1921 рр uk_UA
dc.subject незалежна соборна українська держава uk_UA
dc.subject національно-визвольний рух uk_UA
dc.subject східне й західне українство uk_UA
dc.subject кінець 1918 - початок 1919 рр uk_UA
dc.subject український народ uk_UA
dc.subject український державотворчий процес uk_UA
dc.subject політична еліта uk_UA
dc.subject еліта uk_UA
dc.subject національне державотворення uk_UA
dc.subject Директорія uk_UA
dc.subject Українська Національна Рада uk_UA
dc.subject соборність uk_UA
dc.subject Головний Отаман uk_UA
dc.subject Диктатор uk_UA
dc.subject Акт злуки 22 січня 1919 р. uk_UA
dc.subject доба Української революції uk_UA
dc.title ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Й ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЛИСТОПАД 1918 - КВІТЕНЬ 1920 рр.) uk_UA
dc.title.alternative Relations of Ukrainian People’s Republic and West- Ukrainian People’s Republic (November 1918 - April 1920) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account