Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Камерно-інструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця ХХ - початку ХХІ століття

Show simple item record

dc.contributor.author Кравченко, Анастасія Ігорівна
dc.date.accessioned 2022-02-05T11:43:48Z
dc.date.available 2022-02-05T11:43:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Кравченко А. І. Камерно-інструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця ХХ - початку ХХІ століття: дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Київ, 2015. 275 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3934
dc.description Дисертація кандидата мистецтвознавства зі спец. 26.00.01. uk_UA
dc.description.abstract Дисертацію присвячено комплексному дослідженню камерно-інструментального мистецтва Одеси кінця ХХ - початку ХХІ ст. як системи константних і релятивних компонентів. Запропоновано методологічне розширення проблематики регіонального камерно-інструментального мистецтва шляхом послідовного включення даного виду мистецтва у ієрархічну модель культурного простору як складової метаісторичного, культурологічного, загальнонаціонального, локального, внутрішньо-контентного рівнів. Розроблено структурно-функціональну модель музичного мистецтва як системи. Визначено особливості функціонування композиторської школи Одеси в проекції діалогу культур, окреслено жанрово-стильові параметри сучасної камерно-інструментальної творчості в синергізмі традицій і новаторства. Розроблено модель професійної підготовки музиканта-ансамбліста на прикладі досвіду одеської виконавсько-педагогічної школи та виявлені здобутки ансамблевого виконавства Одеси. Здійснено бібліографічне опрацювання нотних видань та рукописів камерно-інструментальних творів одеських митців, уперше введено до наукового обігу окремі камерно-інструментальні композиції. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв uk_UA
dc.relation.ispartofseries К_ДИС;1
dc.subject камерно-інструментальне мистецтво uk_UA
dc.subject музичне мистецтво як система uk_UA
dc.subject одеська композиторська творчість uk_UA
dc.subject діалог культур uk_UA
dc.subject виконавсько-педагогічна школа uk_UA
dc.subject ансамблеве виконавство uk_UA
dc.title Камерно-інструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця ХХ - початку ХХІ століття uk_UA
dc.title.alternative Chamber Art of Odesa in Cultural Context of Ukraine in the End of the 20th - Beginning of the 21st Century uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account