Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА БОЙКІВ НА ПРИКАРПАТТІ КІНЦЯ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Show simple item record

dc.contributor.author Квецко, Ольга Ярославівна uk_UA
dc.date.accessioned 2022-02-15T14:02:54Z
dc.date.available 2022-02-15T14:02:54Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Квецко О. Я. Хореографічна культура бойків на Прикарпатті кінця ХХ - початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ольга Ярославівна Квецко ; Нац. акад. кер. кадр. культури і мистецтв. К., 2021. 18 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3997 en
dc.description The scientific novelty lies in the fact that the work is, the first in Ukraine, a comprehensive study of the choreographic culture of boycos in the Precarpathians of the late XX - early XXI centuries. The dissertation consists of three sections. The Introduction substantiates the relevance of the subject under study, the object and subject of the dissertation, the task, the methodological principles, the scientific novelty and the practical significance of the results obtained, the forms of its testing and the publication of the research provisions, and the structure of the work are substantiated. In the first chapter «Theoretical and methodological principles of dissertation work» the historiographical examination of the problem, the source base and the methodological principles of the research are analyzed. In the second chapter «Continuity and innovations in the works of the outstanding choreographers and ethnographers of the Ivano-Frankivsk region» described the study of the ethno-choreologist R. Harasymchuk, who came up with the scientific approach to the origins of the choreographic culture of boycotts. It is noted that his research on the study of boykos folklore is a key element. An analysis of creativity of choreographers of boyko dance in Ivano-Frankivsk region is made. In the third section «Scene-choreographic experience in the context of development of boyko dance in the Precarpathian region» an analysis of folk dances has laid the foundations for the emergence of modern folk-stage dances with complex elements, virtuoso techniques and tricks. This research is just the first attempt of a systematic analysis of boyko choreographic culture at a certain stage of its development and can not qualify for exhaustive analysis. In particular, it requires further study of the problems associated with the functioning of boyko choreographic art in market conditions; an organic combination of modernization processes of dance art with the need to preserve original national choreographic traditions in the context of globalization processes. en
dc.description.abstract Хореографічна культура бойків Прикарпаття - самобутнє явище, яке формувалося під впливом історичного розвитку, що характеризується значними соціально-ціннісними змінами, перетвореннями в політичній та економічній сферах і трансформацією національних основ культурного життя. Кінець ХХ ст. та початок ХХІ ст. в Україні відзначилися активними дослідженнями сучасної хореографічної культури, пов’язаними з проблемою глобалізації, тематика якої широко представлена в теоретичному доробку як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Починаючи з кінця ХХ ст. розвиток хореографічної культури бойків Прикарпаття набуває активного розвитку на професійній сцені та серед аматорських хореографічних колективів, а з 1992 року бойківський танець починають вивчати в системі дисципліни «Український танець». Тому важливим чинником актуалізації теми дослідження є доцільність звернення саме до хореографічної культури бойків як однієї з маловивчених етнічних груп Прикарпаття, що потребує наукового дослідження. Відтак актуальність поданого дослідження полягає у здійснені комплексного дослідження хореографічної культури бойків Прикарпаття кінця ХХ - початку ХХІ століть, яке поєднує формування фольклорного танцю, що популяризується в аматорських колективах Івано-Франківської області; розвиток професійного хореографічного мистецтва та освітні традиції, які застосовуються в мистецьких закладах освіти Прикарпаття. Концепція дослідження базується саме на хореографічній культурі бойків Івано-Франківської області, хоча бойки також проживають у Львівській області. Досліджуванні бойківські танці були поставлені балетмейстерами Прикарпаття (Ф. Даниляк, Г. Железняк, А. Зібаровська, І. Курилюк, М. Ляшкевич, В. Петрик) і увійшли, як зразки народної хореографії краю, які на сьогодні є в репертуарах аматорських та професійних колективах Івано-Франківської області, в ансамблях мистецьких закладів освіти. Їхня мистецька діяльність, утілена в танцях, що являють собою певну довершену композиційну побудову з поєднанням рухів, міміки, жестів і музичного супроводу, потребує осмисленого системного аналізу. Отже, необхідність осмислення хореографічної культури бойків, практичного використання, збереження і трансляції хореографічної спадщини для вирішення актуальних культурних питань сучасного українського суспільства, з одного боку, і недостатнє висвітлення проблеми - з іншого, актуалізують вибір теми дисертаційної роботи - «Хореографічна культура бойків на Прикарпатті кінця ХХ - початку ХХІ століть». uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв uk_UA
dc.subject бойківський народно-сценічний танець uk_UA
dc.subject етнохореографія uk_UA
dc.subject народно-сценічний танець uk_UA
dc.subject танець uk_UA
dc.subject фольклор uk_UA
dc.subject фольклорний танець uk_UA
dc.subject хореографічна культура uk_UA
dc.subject хореографічна культура бойків uk_UA
dc.title ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА БОЙКІВ НА ПРИКАРПАТТІ КІНЦЯ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ uk_UA
dc.title.alternative Choreographic Culture Boiko Precarpathian end of XX-XXI century en
dc.type Other en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account