Filter by: Subject

Results Per Page:

культура (3)
мистецтво (2)
: музичні товариства, музичне життя, Галицьке Музичне Товариство, соціокультурні функції, репертуар, інфраструктура, музичноестетичний світогляд, музична освіта, концертне виконавство, культурна взаємодія (1)
: мурали, монументальне мистецтво України, світовий стріт-арт, формотворення, пластичне-моделювання, художньо-образні особливості. (1)
cинестезійні аспекти (1)
world music, етнічна музика, експеримент, принцип цитування, еклектизм, принцип «звалища», адаптація етніки, український фольклор, музично-видова взаємодія (1)
австро-німецький пізній романтизм (1)
авторство, алонімія, містифікація, стилізація, свідома алонімія, позасвідома алонімія, алгоритм аналізу (1)
акварель, акварельний живопис, художня культура України, традиція, новаторство, художник, художня робота (1)
акордеон, акордеонне мистецтво, музична культура, історикокультурні умови, еволюція, професійна освіта акордеоністів, композиторська творчість, виконавство, конкурс, фестиваль, естрада (1)

Search DSpace


Browse

My Account