Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ-ХХ ст.)

Show simple item record

dc.contributor.author Несен, Ірина Іванівна
dc.date.accessioned 2020-04-27T10:16:52Z
dc.date.available 2020-04-27T10:16:52Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Несен І. І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ-ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Ірина Іванівна Несен ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. К., 2004. 21 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/421
dc.description На підставі польових досліджень, проведених протягом 1993-2003 рр., та їх діахронного співставлення з архівними та друкованими джерелами середини XIX-XX ст. зроблено спробу наукової реконструкції весільного ритуалу Центрального Полісся - регіону побутування реліктових етнографічних явищ та найбільш постраждалого від аварії на Чорнобильській АЕС. Встановлено інваріантну основу обрядової моделі та її факультативні елементи. Визначено чотири локальні варіанти святкової композиції, характер зв'язків між ними, спрособи переходу від одного до іншого, з'ясовано територію їх побутування. Особливу увагу приділено розгляду проблеми весільної семіосфери - знаковості часового та просторового аспектів, семантиці головних ритуальних груп (атрибутів та учасників). Зазначено, що проведене дослідження продовжує та розвиває традицію етнорегіональних студій весільного ритуалу українців, започатковану вітчизняними дослідниками П. Чубинським, В. Кравченком, А. Кримським, Г. Пашковою, В. Борисенко. До наукового обігу введено ряд нових обрядових сюжетів та етнографічних фактів як додаткове джерело вивчення духовної культури Українського Полісся. uk_UA
dc.description.abstract Весільний ритуал характеризується не лише стійкістю традиції, але і динамічними процесами, обумовленими багатьма історичними чинниками. Сучасна цивілізація, на жаль, пов'язана з соціальними та екологічними катаклізмами, ідеологічними втручаннями, репресивними заходами, які призводять до руйнування духовних цінностей народу, зокрема ритуалів традиційної культури. Подальше вивчення законів побутування обрядів як частини народної культури дозволить проникнути у світогляд і духовну спадщину минулого. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського uk_UA
dc.subject весільний ритуал uk_UA
dc.subject Центральне Полісся uk_UA
dc.subject реліктові форми uk_UA
dc.subject інваріант uk_UA
dc.subject обрядові моделі uk_UA
dc.subject весільна обрядовість uk_UA
dc.subject традиційно-побутова культура uk_UA
dc.subject етнічна ідентичність uk_UA
dc.subject Українське Полісся uk_UA
dc.subject весільний обряд uk_UA
dc.subject ритуальний час uk_UA
dc.subject семіотика uk_UA
dc.subject регіон uk_UA
dc.subject традиції uk_UA
dc.subject ритуали традиційної культури uk_UA
dc.subject традиційна культура uk_UA
dc.subject народна культура uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject духовна спадщина uk_UA
dc.subject субрегіон uk_UA
dc.subject ареал uk_UA
dc.subject динаміка uk_UA
dc.subject ритуальний простір uk_UA
dc.subject ритуал uk_UA
dc.title Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ-ХХ ст.) uk_UA
dc.title.alternative The wedding ritual of Central Pollissia: traditional structure and relictic forms uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account