Монографії, підручники, навчальні посібники

 

Recent Submissions

 • Мазуркевич, О. П.; Дячук, В. П. (Ліра-К, 2015)
  У навчальному посібнику розкрита сутність та основні форми звичаєвих норм етикету у традиційній культурі українців. Автори навчального посібника зробили порівняльний аналіз між етикетом та схожими термінами (мораль, ...
 • Дячук, Валентина Павлівна (Ліра-К, 2017)
  У навчальному посібнику розкрито комплексне уявлення про науку іміджологію, що ґрунтується на широкому розумінні базового поняття імідж, імідж особистості, імідж організації в соціокультурній сфері. Предметом вивчення ...
 • Телячий, Юрій Васильович (Терно-граф, 2014)
  У монографії висвітлюється внесок представників літературно-мистецької інтелігенції у розвиток національно-культурного будівництва в роки Української революції (1917–1921). На основі широкої джерельно-історіографічної ...
 • Unknown author (2017)
  У біобібліографічному покажчику вміщено матеріали, що висвітлюють основні віхи життєвого, громадсько-політичного та науково-освітнього шляху українського історика-краєзнавця Юрія Івановича Блажевича. ...
 • Телячий, Юрій Васильович; Прокопчук, Віктор Степанович; Баженов, Лев Васильович (Абетка, 2011)
  У виданні простежено життєвий шлях й науково-педагогічну і громадську діяльність доктора історичних наук, професора П.П. Брицького, вміщено спогади, документи і матеріали, його бібліографію.
 • Unknown author (2008)
  Видання є підсумком великої роботи, здійсненої істориками впродовж декількох років. На підставі сучасних архівних документів, спогадів очевидців тих трагічних подій, історичних нарисів про необґрунтовані покарання, ...
 • Шпикерманн, Эрик (ПараТайп, 2005)
  Эта классическая книга по шрифтам впервые опубликованная в начале девяностых и продаваемая миллионными тиражами, теперь обновлена совершенно новыми шрифтами и иллюстрациями. Известный по всему миру графический дизайнер ...
 • Шмойлова, Римма Александровна; Минашкин, Виталий Григорьевич; Садовникова, Наталья Алексеевна (Финансы и статистика, 2014)
  Составлен в соответствии с типовой учебной программой курса "Теория статистики". Содержит краткий обзор основных понятий общей теории статистики, группировку статистических данных, абсолютные, относительные и средние ...
 • Шмойлова, Римма Александровна; Минашкин, Виталий Григорьевич; Садовникова, Наталья Алексеевна; Шувалова, Елена Борисовна (Финансы и статистика, 2014)
  Излагаются общие вопросы теории статистики. Рассматриваются: метод группировок, расчет относительных и средних величин, показатели вариации, корреляционный и регрессионный анализ, анализ временных рядов, выборочный метод ...
 • Шпикерманн, Эрик (Манн, Иванов и Фербер, 2017)
  Шрифт сопровождает нас везде: на упаковках продуктов, вывесках, экранах телевизоров и смартфонов. Немецкий дизайнер Эрик Шпикерманн научит разбираться в тонкостях типографики и общаться с помощью этого неотъемлемого ...
 • Шомракова, Инга Александровна; Барембаум, Иосиф Евсеевич (Профессия, 2005)
  Ведущие специалисты страны в области книговедения и истории книги предлагают современный взгляд на историю книги, книжного дела и книгоиздания от античности до наших дней. Подробно и всесторонне рассматриваются национальные, ...
 • Шмиг, Роман Андрійович; Боярчук, Віталій Мефодійович; Добрянський, Іван Михайлович; Барабаш, Василь Михайлович (Український бестселлер, 2012)
  Підручник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним графічним редактором AutoCAD фірми AutoDesk, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне ...
 • Щоколокова, Ольга Пилипівна; Шип, Сергій Васильович; Шевнюк, Ольга Леонідівна; Семашко, Олександр Миколайович (Вища школа, 2004)
  Проблематика посібника охоплює історичні, соціологічні, моральні, естетичні та виховні аспекти художньої культури світу від первісного суспільства до епохи середньовіччя. Розглядаються загальні закономірності соціального ...
 • Щетін, Анатолій Іванович (Центр учбової літератури, 2010)
  Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми «Гроші та кредит» і щодо цього він відповідає вимогам державного стандарту освіти. Перші теми підручника присвячено проблемі походження грошей і з’ясуванню їх ...
 • Щавинский, Василий Александрович (Государственное социально-экономическое издательство, 1935)
  Крупный химик-технолог и знаток техники и истории живописи В.А.Щавинский умер в конце 1924 г., подготовив к печати, за исключением небольших отделов, всю свою работу, плод многолетних трудов по исследованию истории техники ...
 • Шуман, Андрей Николаевич (Экономпресс, 2002)
  Рассматриваются три основные исторически и идейно сменяющие друг друга модели трансцендентальной философии: классическая, неклассическая и постнеклассическая. Помимо демонстрации преемственности трансцендентальных систем ...
 • Шульгина, Людмила Михайловна (Клуб Сімейного Дозвілля, 2008)
  Чи давно вирішили облагородити ваш присадибна ділянка, але не знаєте з якого боку до цього підійти і з чого почати? Тоді ця книга для вас! Вона допоможе вам дізнатися, що таке ландшафтний дизайн, розібратися в його правилах ...
 • Штурхецький, Сергій Володимирович (2014)
  У посібнику на основі аналізу вітчизняного та світового досвіду розглянуто проблему впровадження ґендерного підходу і застосування ґендерно-орієнтованих практик у медіа. Зокрема, читачі зможуть знайти відповіді на запитання: ...
 • Школьник, Юлия Константиновна (Эксмо, 2007)
  Нас окружают тысячи видов растений - деревья и травы, фрукты и овощи, прекрасные цветы. Каждый день мы наслаждаемся их видом, пользуемся их дарами... А много ли мы знаем о них? Наша книга подарит вам сотни открытий. Вы ...
 • Шипилина, Инесса Александровна (Феникс, 2004)
  В пособии большое внимание уделяется терминологии классического экзерсиса, в которую внесены уточнения и коррективы для ее адаптации к особенностям учебно-тренировочной деятельности спортсменов в видах спорта связанных с ...

View more