Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Моральне виховання учнів початкових класів шкіл-інтернатів засобами народної педагогіки

Show simple item record

dc.contributor.author Степаненко, Людмила Михайлівна
dc.date.accessioned 2020-04-29T08:27:39Z
dc.date.available 2020-04-29T08:27:39Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Степаненко Л. М. Моральне виховання учнів початкових класів шкіл-інтернатів засобами народної педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : Спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки" / Степаненко Людмила Михайлівна : Ін-т проблем виховання АПН України. К., 1999. 19 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/452
dc.description При визначенні критеріїв і рівнів моральної вихованості найважливішими показниками ми вважали спосіб поведінки молодших школярів, реальну діяльність учнів, мотиви та характер їхніх вчинків. В ходе исследования определены и апробированы содержание, формы и методы нравственного воспитания учащихся начальных классов, что способствовало формированию нравственных качеств личности. uk_UA
dc.description.abstract Вивчалась мотивація участі школярів у моральній діяльності: за бажанням, за завданням вихователя, за переконанням у її необхідності, з почуття обов`язку, під впливом педагога, однокласників, друзів і т. ін. На основі одержаних даних, враховуючи значення моральної діяльності учнів у позаурочний час. Ми визначили рівні їх моральної активності в позаурочній діяльності на основі народної педагогіки.Выявлены критерии нравственной воспитанности младших школьников, предусматривающие систему нравственных знаний, умений, навыков, убеждений, проявляющихся в их повседневном поведении, в конкретных поступках в разных ситуациях, в отношении к природе, к окружающим, к себе и т.д., а также в деятельности во внеурочное время. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Інститут проблем виховання АПН України uk_UA
dc.subject мораль uk_UA
dc.subject моральне виховання uk_UA
dc.subject педагогічні умови uk_UA
dc.subject позаурочна діяльність uk_UA
dc.subject народна педагогіка uk_UA
dc.subject учні початкових класів uk_UA
dc.subject школи-інтернати uk_UA
dc.subject моральна вихованість uk_UA
dc.subject моральна поведінка uk_UA
dc.subject педагогічні умови uk_UA
dc.subject молодші школяри uk_UA
dc.title Моральне виховання учнів початкових класів шкіл-інтернатів засобами народної педагогіки uk_UA
dc.title.alternative Нравственное воспитание учащихся начальных классов школ-интернатов средствами народной педагогики uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account