Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ДОКУМЕНТНІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ БІБЛІОТЕКОЮ

Show simple item record

dc.contributor.author Ковальчук, Наталія Володимирівна
dc.date.accessioned 2020-05-13T13:38:47Z
dc.date.available 2020-05-13T13:38:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Ковальчук Н. В. Документні комунікації в управлінні бібліотекою // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 4. C. 68-74. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/774
dc.description The document communication is the communication based on the exchange among two or more participants of the communication process by the creation, saving, and dissemination of documents. Therefore, document communication in library management is a system that unites the documentations of the institutions and the means of its circulation. Thus, the library is the documentary information institution, which includes managers and employees, who are the participants of the communication process (communicator → recipient), and communication, which provides the process of transmitting information backward (recipient → communicator). At the same time, the improvement of these processes will contribute to the formation of a high-quality internal and external document-communication environment, which is essential for the implementation of strategic directions of the library development. Purpose of Article. The goals of the article are to analyze the significance of the document communications in library management and to determine the ways of their improvement. Methodology. The methodology of the research consists of the socio-communication, system and information approaches, which have allowed us to study the importance of document communications in library management and consider them as a system with its purpose, document-information resources, internal organizational communication, communication with the external environment and feedback. uk_UA
dc.description.abstract Комунікація, яка побудована на обміні між двома або більше учасниками комунікаційного процесу, у результаті створення, зберігання й розповсюдження документів і є документною комунікацією. Отже, документна комунікація в управлінні бібліотекою – це система, що охоплює документообіг установи, засоби їх доведення до користувача, власне бібліотеки як документно-інформаційні інституції, зокрема керівники та певні працівники як учасники комунікаційного процесу (комунікант → реципієнт), і зв’язок, який забезпечує процес передачі інформації у зворотному напрямі (реципієнт → комунікант). Водночас удосконалення цих процесів сприятиме формуванню якісного внутрішнього й зовнішнього документно-комунікаційного середовища, необхідного для реалізації стратегічних напрямів розвитку бібліотеки. Мета роботи – проаналізувати значення документних комунікацій в управлінні бібліотекою й визначити напрями їх удосконалення. Методологія дослідження полягає у використанні соціокомунікаційного, системного й інформаційного підходів, що дозволило проаналізувати значення документних комунікацій в управлінні бібліотекою й розглянути їх як систему, що має свою мету, документно-інформаційні ресурси, внутрішньоорганізаційну комунікацію, комунікацію із зовнішнім середовищем і зворотний зв’язок. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject документні комунікації uk_UA
dc.subject управління бібліотекою uk_UA
dc.subject бібліотека uk_UA
dc.subject комунікаційний процес
dc.subject комунікаційне середовище
dc.title ДОКУМЕНТНІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ БІБЛІОТЕКОЮ uk_UA
dc.title.alternative DOCUMENT COMMUNICATIONS IN THE LIBRARY MANAGEMENT uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account