Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Культурологічна рефлексія міжнародної міграції як соціокультурного феномену

Show simple item record

dc.contributor.author Герчанівська, Поліна Евальдівна
dc.contributor.author Herchanivska, Polina
dc.date.accessioned 2021-04-14T20:52:25Z
dc.date.available 2021-04-14T20:52:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Герчанівська П.Е. Культурологічна рефлексія міжнародної міграції як соціокультурного феномену // Феномен культури у гуманітарному дискурсі: колективна монографія / за заг. наук. ред. проф., член-кор. НАПН України В. О. Балуха. Чернівці, 2020. С. 46–81. uk_UA
dc.identifier.issn 978-966-423-601-7
dc.identifier.other https://orcid.org/0000-0003-3647-6265
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2755
dc.description Автор розглядає головні характеристики міжнародних міграційних процесів і їхній вплив на сучасну культуру, аналізує інтеграційну політику країн Євросоюзу. Авторка акцентує увагу на поліваріантності сценаріїв розвитку міграції, для яких нинішня ситуація може бути точкою біоруркації. uk_UA
dc.description.abstract У монографії досліджено ключові культуротранслюючі чинники, витлумачено їхню генезу й увиразнено провідні методологічні аспекти полідисциплінарного вивчення феномену культури. Значну увагу зосереджено на визначенні світоглядно-ціннісного потенціалу культуро творчості та аналізі й узагальненні низки актуальних проблем, які характеризують розвиток культури в різні історичні періоди і, зокрема, в умовах сьогодення. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Чернівецький національний університет uk_UA
dc.subject культурологія uk_UA
dc.subject міжнародна міграція як соціокультурний феномен uk_UA
dc.subject вимушена міграція uk_UA
dc.subject культурна політика uk_UA
dc.title Культурологічна рефлексія міжнародної міграції як соціокультурного феномену uk_UA
dc.type Book chapter uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account