Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Эстетика числа и циркуля: Неоклассицизм в современной живописи

Show simple item record

dc.contributor.author Шапошников, Борис Валентинович
dc.date.accessioned 2021-04-20T11:21:42Z
dc.date.available 2021-04-20T11:21:42Z
dc.date.issued 1926
dc.identifier.citation Эстетика числа и циркуля: Неоклассицизм в современной живописи / Б. В. Шапошников. - М.: Государственная Академия художественных наук, 1926. - 87 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2822
dc.description Існують дві абсолютно протилежні точки зору на живопис останнього п'ятдесятиріччя. Одні стверджують, що найголовнішою заслугою нового живопису є те, що вона рішуче порвала з віковими традиціями стародавнього живопису і відкрила цьому мистецтву шляхи і можливості, доти йому невідомі. Інші, навпаки, намагаються довести, що нова живопис є рідною і законним дітищем старої; що то, що в ній здається руйнівним і революційним, по відношенню до старого живопису, є тільки інші форми вираження, характерні для стилю сучасності, незрозумілі лише для художньо мало розвинених обивателів, тоді як сутність її глибоко традиційна, і новий живопис, тобто живопис починаючи з імпресіоністів, такий же природний етап в еволюційному розвитку цього мистецтва, яким був класицизм початку минулого століття, романтизм й ін. напрямки. uk_UA
dc.description.abstract Существуют две совершенно противоположные точки зрения на живопись последнего пятидесятилетия. Одни утверждают, что главнейшей заслугой новой живописи является то, что она решительно порвала с вековыми традициями старой живописи и открыла этому искусству пути и возможности, дотоле ему неизвестные. Другие, наоборот, стараются доказать, что новая живопись является родным и законным детищем старой; что то, что в ней кажется разрушительным и революционным, по отношению к старой живописи, есть только иные формы выражения, характерные для стиля современности, непонятные лишь для художественно мало развитых обывателей, тогда как сущность ее глубоко традиционна, и новая живопись, т. е. живопись начиная с импрессионистов, такой же естественный этап в эволюционном развитии этого искусства, каким был классицизм начала прошлого века, романтизм и др. направления. uk_UA
dc.language.iso ru_RU uk_UA
dc.publisher Государственная Академия художественных наук uk_UA
dc.subject живопис uk_UA
dc.subject неокласицизм uk_UA
dc.subject кубізм uk_UA
dc.subject імпресіонізм uk_UA
dc.title Эстетика числа и циркуля: Неоклассицизм в современной живописи uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account