Show simple item record

dc.contributor.author Шеремет, Анатолий Данилович
dc.date.accessioned 2021-04-21T12:58:32Z
dc.date.available 2021-04-21T12:58:32Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Теория экономического анализа. Учебник / А. Д. Шеремет– 3-е изд., доп. – М.: ИНФРА –М, 2011. – 352 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2841
dc.description Підручник розкриває практичну потребу і місце економічного аналізу в системі економічних наук, розглядає фундаментальні поняття і базові методи економічного аналізу, обґрунтовує його типологію та взаємозв'язок з основними функціями управління. Автор намагався гармонійно поєднувати стабільність в підході до організації економічного аналізу з відображенням нових позицій, які визначаються сучасним етапом розвитку і можливостями, що з'являються в зв'язку з впровадженням сучасних інформаційних технологій. У роботі чітко простежуються спадкоємність і історичний підхід до формування сучасних методик економічного аналізу. uk_UA
dc.description.abstract Учебник раскрывает практическую востребованность и место экономического анализа в системе экономических наук, рассматривает фундаментальные понятия и базовые методы экономического анализа, обосновывает его типологию и взаимосвязь с основными функциями управления. Автор старался гармонично сочетать стабильность в подходе к организации экономического анализа с отражением новых позиций, определяемых современным этапом развития и возможностями, появляющимися в связи с внедрением современных информационных технологий. В работе четко прослеживаются преемственность и исторический подход к формированию современных методик экономического анализа. uk_UA
dc.language.iso ru_RU uk_UA
dc.publisher ИНФРА-М uk_UA
dc.subject економічний аналіз uk_UA
dc.subject економіко-математичний аналіз uk_UA
dc.subject прибуток uk_UA
dc.subject продаж uk_UA
dc.subject аудит uk_UA
dc.title Теория экономического анализа: Учебник uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account