Show simple item record

dc.contributor.author Штурхецький, Сергій Володимирович
dc.date.accessioned 2021-04-23T16:28:29Z
dc.date.available 2021-04-23T16:28:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ґендерні медійні практики: Навчальний посібник із ґендерної рівності та недискримінації для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. В. Штурхецького. – Київ, 2014. – 206 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2850
dc.description В пособии на основе анализа отечественного и мирового опыта рассмотрена проблема внедрения гендерного подхода и применения гендерно-ориентированных практик в медиа. В частности, читатели смогут найти ответы на вопрос: почему гендер и гендерное равенство важны для журналистов и для медиа; который существует взаимосвязь между гендерными вопросами и неравенством и работой СМИ; какова роль СМИ и рекламной индустрии в поддержке и продвижении гендерного равенства; каковы гендерно-чувствительные практики в работе СМИ, а также каким образом они могут помочь в формировании профессионального профиля успешных медийщиков. Пособие будет полезным как для практикующих медийщиков и рекламистов, так и для преподавателей и студентов журналистских вузов. uk_UA
dc.description.abstract У посібнику на основі аналізу вітчизняного та світового досвіду розглянуто проблему впровадження ґендерного підходу і застосування ґендерно-орієнтованих практик у медіа. Зокрема, читачі зможуть знайти відповіді на запитання: чому ґендер та ґендерна рівність є важливими для журналістів і для медіа; який існує взаємозв’язок між ґендерними питаннями і нерівністю та роботою ЗМІ; якою є роль ЗМІ та рекламної індустрії у підтримці та просуванні ґендерної рівності; якими є ґендерно-чутливі практики у роботі ЗМІ, а також яким чином вони можуть допомогти у формуванні професійного профілю успішних медійників. Посібник буде корисним як для практикуючих медійників та рекламістів, так і для викладачів і студентів журналістських вишів. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject ґендер uk_UA
dc.subject рівність uk_UA
dc.subject ґендерна політика uk_UA
dc.subject ґендерна соціологія uk_UA
dc.subject ґендерна економіка uk_UA
dc.title Ґендерні медійні практики uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account