Show simple item record

dc.contributor.author Шомракова, Инга Александровна
dc.contributor.author Барембаум, Иосиф Евсеевич
dc.date.accessioned 2021-04-27T06:15:56Z
dc.date.available 2021-04-27T06:15:56Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Всеобщая история книги: учеб. / И. А. Шомракова, И. Е. Баренбаум. – СПб.: Профессия, 2005. – 392 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2861
dc.description Провідні фахівці країни в області книгознавства та історії книги пропонують сучасний погляд на історію книги, книжкової справи і книговидання від античності до наших днів. Детально і всебічно розглядаються національні, технологічні та інші особливості розвитку книжкової справи. Матеріал, представлений в навчальному посібнику відповідає програмі курсу "Історія книги", що викладається на бібліотечно-інформаційних факультетах вузів культури і в більшості поліграфічних вузів. Посібник призначений для фахівців в області історії книги, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів культури, поліграфічних вузів, відділень і факультетів вузів, які здійснюють навчання за спеціальностями, пов'язаними з книговиданням. Книга може бути також корисна починаючим бібліофілам. uk_UA
dc.description.abstract Ведущие специалисты страны в области книговедения и истории книги предлагают современный взгляд на историю книги, книжного дела и книгоиздания от античности до наших дней. Подробно и всесторонне рассматриваются национальные, технологические и другие особенности развития книжного дела. Материал, представленный в учебном пособии соответствует программе курса "История книги", преподаваемого на библиотечно-информационных факультетах вузов культуры и в большинстве полиграфических вузов. Пособие предназначено для специалистов в области истории книги, преподавателей, студентов и аспирантов вузов культуры, полиграфических вузов, отделений и факультетов вузов, осуществляющих обучение по специальностям, связанным с книгоизданием. Книга может быть также полезна начинающим библиофилам. uk_UA
dc.language.iso ru_RU uk_UA
dc.publisher Профессия uk_UA
dc.subject книга uk_UA
dc.subject друкарство uk_UA
dc.title Всеобщая история книги uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account