Show simple item record

dc.contributor.author Шмойлова, Римма Александровна
dc.contributor.author Минашкин, Виталий Григорьевич
dc.contributor.author Садовникова, Наталья Алексеевна
dc.contributor.author Шувалова, Елена Борисовна
dc.date.accessioned 2021-04-27T13:22:26Z
dc.date.available 2021-04-27T13:22:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Теория статистики: учебник / Р.А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова, Е. Б. Шувалова; под ред. Р. А. Шмойловой. – 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2014. – 656 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2865
dc.description Викладаються загальні питання теорії статистики. Розглядаються: метод угруповань, розрахунок відносних і середніх величин, показники варіації, кореляційний і регресійний аналіз, аналіз часових рядів, вибірковий метод і аналіз частотних розподілів, економічні індекси. Підручник забезпечений додатком, що містить математико-статистичні таблиці, основні формули і поняття теорії статистики, а також предметний покажчик. Для аспірантів і викладачів вузів, магістрів, учнів спецфакультетів другої вищої освіти і програм МВА, фахівців аналітичних служб і менеджерів. uk_UA
dc.description.abstract Излагаются общие вопросы теории статистики. Рассматриваются: метод группировок, расчет относительных и средних величин, показатели вариации, корреляционный и регрессионный анализ, анализ временных рядов, выборочный метод и анализ частотных распределений, экономические индексы. Учебник снабжен приложением, содержащим математико-статистические таблицы, основные формулы и понятия теории статистики, а также предметным указателем. Для аспирантов и преподавателей вузов, магистров, учащихся спецфакультетов второго высшего образования и программ МВА, специалистов аналитических служб и менеджеров. uk_UA
dc.language.iso ru_RU uk_UA
dc.publisher Финансы и статистика uk_UA
dc.subject статистика uk_UA
dc.subject теорія статистичного спостереження uk_UA
dc.subject статистичні таблиці uk_UA
dc.title Теория статистики uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account