Show simple item record

dc.contributor.author Шмойлова, Римма Александровна
dc.contributor.author Минашкин, Виталий Григорьевич
dc.contributor.author Садовникова, Наталья Алексеевна
dc.date.accessioned 2021-04-27T13:41:20Z
dc.date.available 2021-04-27T13:41:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Практикум по теории статистики / Р.А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова; под ред. Р. А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 416 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2866
dc.description Складено відповідно до типової навчальної програми курсу "Теорія статистики". Містить короткий огляд основних понять загальної теорії статистики, угруповання статистичних даних, абсолютні, відносні і середні величини, статистичні розподілу, вибіркове спостереження, ряди динаміки, індекси і їх використання в економіко-статистичних дослідженнях і т. Д. Представлені типові приклади з рішеннями і завдання (з відповідями) по досліджуваного матеріалу, а також рекомендації викладачам. У додатках дані необхідні для вирішення завдань математико-статистичні таблиці. uk_UA
dc.description.abstract Составлен в соответствии с типовой учебной программой курса "Теория статистики". Содержит краткий обзор основных понятий общей теории статистики, группировку статистических данных, абсолютные, относительные и средние величины, статистические распределения, выборочное наблюдение, ряды динамики, индексы и их использование в экономико-статистических исследованиях и т. д. Представлены типовые примеры с решениями и задачи (с ответами) по изучаемому материалу, а также рекомендации преподавателям. В приложениях даны необходимые для решения задач математико-статистические таблицы. uk_UA
dc.language.iso ru_RU uk_UA
dc.publisher Финансы и статистика uk_UA
dc.subject статистика uk_UA
dc.subject економічні індекси uk_UA
dc.subject аналітична статистика uk_UA
dc.title Практикум по теории статистики uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account