Монографії, підручники, навчальні посібники

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Овчарук, Ольга Володимирівна (2022)
  У навчальному посібнику висвітлено специфіка підходів культурологічного осмислення людини як особистості, проаналі-зовано роль сучасних методологій, зокрема парадигмальності. Охарактеризовано етапи формування наукових ...
 • Добровольська, Вікторія Василівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017)
  Монографію присвячено дослідженню теоретичних засад і практичної діяльності у царині управління документацією. Розкрито питання державної політики в галузі культури в Україні та діяльність органів управління культурою в ...
 • Добровольська, Вікторія Василівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020)
  Представлено результати комплексного дослідження інформаційно-документаційного забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні. Обґрунтовано принципи формування цифрового культурного простору ...
 • Кравченко, Анастасія Ігорівна (2015)
  Монографія присвячена комплексному дослідженню камерно-інструментального мистецтва Одеси кінця ХХ – початку ХХІ століть із сучасних світоглядних позицій теорії та історії культури у симбіозі композиторської творчості, ...
 • Кравченко, Анастасія Ігорівна (2020-09-03)
  Монографія присвячена дослідженню специфіки функціонування камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть з точки зору міждисциплінарних теоретико-методологічних позицій культурсеміологічної ...
 • Мазуркевич, О. П.; Дячук, В. П. (Ліра-К, 2015)
  У навчальному посібнику розкрита сутність та основні форми звичаєвих норм етикету у традиційній культурі українців. Автори навчального посібника зробили порівняльний аналіз між етикетом та схожими термінами (мораль, ...
 • Дячук, Валентина Павлівна (Ліра-К, 2017)
  У навчальному посібнику розкрито комплексне уявлення про науку іміджологію, що ґрунтується на широкому розумінні базового поняття імідж, імідж особистості, імідж організації в соціокультурній сфері. Предметом вивчення ...
 • Телячий, Юрій Васильович (Терно-граф, 2014)
  У монографії висвітлюється внесок представників літературно-мистецької інтелігенції у розвиток національно-культурного будівництва в роки Української революції (1917–1921). На основі широкої джерельно-історіографічної ...
 • Unknown author (2017)
  У біобібліографічному покажчику вміщено матеріали, що висвітлюють основні віхи життєвого, громадсько-політичного та науково-освітнього шляху українського історика-краєзнавця Юрія Івановича Блажевича. ...
 • Телячий, Юрій Васильович; Прокопчук, Віктор Степанович; Баженов, Лев Васильович (Абетка, 2011)
  У виданні простежено життєвий шлях й науково-педагогічну і громадську діяльність доктора історичних наук, професора П.П. Брицького, вміщено спогади, документи і матеріали, його бібліографію.
 • Unknown author (2008)
  Видання є підсумком великої роботи, здійсненої істориками впродовж декількох років. На підставі сучасних архівних документів, спогадів очевидців тих трагічних подій, історичних нарисів про необґрунтовані покарання, ...
 • Шпикерманн, Эрик (ПараТайп, 2005)
  Эта классическая книга по шрифтам впервые опубликованная в начале девяностых и продаваемая миллионными тиражами, теперь обновлена совершенно новыми шрифтами и иллюстрациями. Известный по всему миру графический дизайнер ...
 • Шмойлова, Римма Александровна; Минашкин, Виталий Григорьевич; Садовникова, Наталья Алексеевна (Финансы и статистика, 2014)
  Составлен в соответствии с типовой учебной программой курса "Теория статистики". Содержит краткий обзор основных понятий общей теории статистики, группировку статистических данных, абсолютные, относительные и средние ...
 • Шмойлова, Римма Александровна; Минашкин, Виталий Григорьевич; Садовникова, Наталья Алексеевна; Шувалова, Елена Борисовна (Финансы и статистика, 2014)
  Излагаются общие вопросы теории статистики. Рассматриваются: метод группировок, расчет относительных и средних величин, показатели вариации, корреляционный и регрессионный анализ, анализ временных рядов, выборочный метод ...
 • Шпикерманн, Эрик (Манн, Иванов и Фербер, 2017)
  Шрифт сопровождает нас везде: на упаковках продуктов, вывесках, экранах телевизоров и смартфонов. Немецкий дизайнер Эрик Шпикерманн научит разбираться в тонкостях типографики и общаться с помощью этого неотъемлемого ...
 • Шомракова, Инга Александровна; Барембаум, Иосиф Евсеевич (Профессия, 2005)
  Ведущие специалисты страны в области книговедения и истории книги предлагают современный взгляд на историю книги, книжного дела и книгоиздания от античности до наших дней. Подробно и всесторонне рассматриваются национальные, ...
 • Шмиг, Роман Андрійович; Боярчук, Віталій Мефодійович; Добрянський, Іван Михайлович; Барабаш, Василь Михайлович (Український бестселлер, 2012)
  Підручник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним графічним редактором AutoCAD фірми AutoDesk, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне ...
 • Щоколокова, Ольга Пилипівна; Шип, Сергій Васильович; Шевнюк, Ольга Леонідівна; Семашко, Олександр Миколайович (Вища школа, 2004)
  Проблематика посібника охоплює історичні, соціологічні, моральні, естетичні та виховні аспекти художньої культури світу від первісного суспільства до епохи середньовіччя. Розглядаються загальні закономірності соціального ...
 • Щетін, Анатолій Іванович (Центр учбової літератури, 2010)
  Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми «Гроші та кредит» і щодо цього він відповідає вимогам державного стандарту освіти. Перші теми підручника присвячено проблемі походження грошей і з’ясуванню їх ...
 • Щавинский, Василий Александрович (Государственное социально-экономическое издательство, 1935)
  Крупный химик-технолог и знаток техники и истории живописи В.А.Щавинский умер в конце 1924 г., подготовив к печати, за исключением небольших отделов, всю свою работу, плод многолетних трудов по исследованию истории техники ...

View more