Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Позиціонування бібліотеки у молодіжному інтернет-середовищі

Show simple item record

dc.contributor.author Вовк, Наталія Степанівна
dc.contributor.author Жаворонко, Софія Володимирівна
dc.date.accessioned 2021-11-12T09:39:25Z
dc.date.available 2021-11-12T09:39:25Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Вовк Н. С., Жаворонко С. В. Позиціонування бібліотеки у молодіжному інтернет-середовищі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 2. С. 23-32. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3504
dc.description The purpose of the article is to study the organizational aspects of advertising and information presentation of modern public libraries on the Internet. The main tasks of the work are the research of the state of the problem studying; analysis of the peculiarities of the modern libraries’ representation in cyberspace; research of advertising and information support methods of the regional library; creating and filling the library's Instagram page. The methodology uses the tools of the modeling method: problem statement, creation, and analysis of the model. The application of the integrity principles, hierarchy, and structure makes it possible to consider the library's page on the social network Instagram as part of the library promotion. The scientific novelty of the work is the expansion of theoretical knowledge and practical skills in presenting the libraries’ activities in social networks and the impact of the latter on the involvement of young people in libraries. The article considers the main aspects of popularization of the regional library in the social network Instagram. Conclusions. The study showed that by using social networks as a tool for presentation in cyberspace, library institutions promptly inform visitors about current library news, provide round-the-clock access to information resources and provide remote reference and information services. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи є вивчення організаційних аспектів рекламно-інформаційного представлення діяльності сучасних публічних бібліотек у мережі інтернет. Методологія дослідження використовує інструментарій методу моделювання: постановка задачі, створення та аналіз моделі. Застосування принципів цілісності, ієрархічності та структурності дає змогу розглядати сторінку бібліотеки у соціальній мережі Instagram як частину просування діяльності бібліотеки. Наукова новизна роботи полягає у розширені теоретичних знань та практичних навиків щодо представлення діяльності бібліотек у соціальних мережах та вплив останніх на залучення молоді до бібліотек. У статті розглянуто основні аспекти популяризації обласної бібліотеки у соціальній мережі Instagram. Висновки. Проведене дослідження показало, що, використовуючи соціальні мережі як інструмент представлення у віртуальному просторі, бібліотечні установи оперативно інформують відвідувачів про актуальні бібліотечні новини, надають цілодобовий доступ до інформаційних ресурсів та здійснюють віддалене довідково-інформаційне обслуговування. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject бібліотека uk_UA
dc.subject соціальна мережа uk_UA
dc.subject просування uk_UA
dc.subject віртуальний простір uk_UA
dc.title Позиціонування бібліотеки у молодіжному інтернет-середовищі uk_UA
dc.title.alternative Positioning of the library in the youth Internet environment uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account