Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ТЕХНОЛОГІЯ «ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ» ТА ВІДЕОІГРИ: МЕДІАКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Show simple item record

dc.contributor.author Малюк, Євген Олександрович
dc.date.accessioned 2020-08-13T14:39:58Z
dc.date.available 2020-08-13T14:39:58Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Малюк Є. О. Технологія «віртуальної реальності» та відеоігри: медіакультурний аспект / Євген Олександрович Малюк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. - Київ : Міленіум, 2017. - Вип. ХХXІХ - C. 297-304 uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1979
dc.description Purpose of Article. The purpose of the article is to analyze the features of the “virtual reality” technology in the present-day video games and to define a way this technology can influence the possibilities of videogames in the context of media culture. Methodology. The methodology of the study based on using an analytical method in relation to the existing scientific works on the subject and to the content of video games that use VR technology as well as method of summarization for highlighting current trends in developing of VR technology in the context of media culture. Scientific Novelty. The scientific novelty of the research consists in obtaining a better understanding of features of the VR technology with regard to accessible devices that support this technology. Conclusions. Analysis of the video games which use VR technology demonstrates the ability of this technology to expand the gaming possibilities with the addition of embodiment dimension that allows creating illinx video games. Because of the sensory feedback that allows experiencing a full visual immersion, there are many first-person simulations among the VR videogames. One promising avenue of using VR technology is the virtual social, creative spaces that enable the ability to players to interact and create within the virtual world. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи є аналіз особливостей технології «віртуальної реальності» в сучасних відеоіграх та визначення, яким саме чином дана технологія впливає на можливості відеогри в контексті медіа-культури. Методологія дослідження полягає у використанні аналітичного ме-тоду стосовно існуючих наукових робіт з обраної теми та ігрового контенту ігор, що використовують технологію «віртуальної реальності», а також методу узагальнення для виокремлення сучасних тенденцій у розвитку технології «віртуальної реальності» в контексті медіа-культури. Наукова новизна полягає у розширенні уявлень щодо можливостей технології «віртуальної реальності» у зв’язку з появою доступних пристроїв з підтримкою даної технології. Висновки. Аналіз особливостей ігор, що використовують «віртуальну реальність», демонструє, що дана технологія спроможна розширити можливості відеогри, додаючи вимір тілесності в гру, що дає змогу реалізувати ігри-запаморочення у межах відеогри. Завдяки сенсорному зворотному зв’язку та можливості повністю зануритися візуально в світ гри, серед відеоігор, що використовують технологію «віртуальної реальності» багато ігор-симуляцій. Перспективним шляхом використання даної технології є віртуальні соціальні, креативні простори, які дають змогу взаємодіяти і творити учасникам у повністю віртуальному світі. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject відеогра uk_UA
dc.subject віртуальна реальність uk_UA
dc.subject медіакультурний аспект uk_UA
dc.title ТЕХНОЛОГІЯ «ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ» ТА ВІДЕОІГРИ: МЕДІАКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ uk_UA
dc.title.alternative “Virtual reality” technology and videogames: mediacultural aspect uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account