Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

УКРАЇНСЬКЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО 1950-1980-Х РОКІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Show simple item record

dc.contributor.author Климчук, Ірина Сергіївна uk_UA
dc.date.accessioned 2022-02-15T13:49:02Z
dc.date.available 2022-02-15T13:49:02Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Климчук І. С. Українське хореографічне мистецтво 1950-1980-х років як чинник формування національної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ірина Сергіївна Климчук ; Нац. акад. кер. кадр. культури і мистецтв. К., 2021. 16 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3996
dc.description The research is devoted to the theoretical understanding of the processes of translations of ethnocultural identity in different types of stage choreographic art of Ukraine in the 50-80s of the XX century. The dissertation analyzes scientific works on the topic and the source base of the research, defines the theoretical and methodological principles of the research, identifies ways to translate ethnocultural identity through folk-stage dance of the 50-80s of the twentieth century, considers national ballet performances as ethno-marked phenomena the peculiarities of integrating the elements of Ukrainian folk dance into the ballroom are clarified. en
dc.description.abstract Актуалізація процесів, пов’язаних з формуванням та збереженням національної ідентичності, підвищеної уваги до особливостей духовного життя нації носить перманентний характер, залежить від соціально-політичної ситуації в країні. В умовах Радянського Союзу - тоталітарної багатонаціональної держави національне питання було одним з ключових в ідеологічних настановах, його прояви в культурі чітко регламентувалися. В такій ситуації мистецтво латентно відігравало вагому етнокультуротворчу та націєтворчу роль. Хореографічне мистецтво у 1950-1980-х рр. в Українській Радянській Соціалістичній республіці (далі - УРСР), у період географічної та морфологічної стабілізації його розвитку в інституйованих формах (професійне мистецтво та художня самодіяльність; народний, класичний, бальний танець) за потужного державного фінансування, попри ідеологічні диктат, стало одним з дієвих чинників формування національної ідентичності сучасної української нації. Самостійний науковий інтерес становить донині комплексно не досліджений у вітчизняному мистецтвознавстві механізм формування феномену національно маркованого хореографічного мистецтва як фактора етногенезу сучасної нації, творення культурно-мистецькими засобами національної ідентичності. Важливо з’ясувати значимість різних жанрових форм хореографії (народно-сценічний танець, національні балетні вистави, українські композиції радянської програми бальних танців) задля відтворення панорами розвитку хореографічного мистецтва Радянської України в аспекті націєтворення. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв uk_UA
dc.subject Хореографічне мистецтво України uk_UA
dc.subject національна ідентичність uk_UA
dc.subject український народно-сценічний танець uk_UA
dc.subject український балет uk_UA
dc.subject український бальний танець uk_UA
dc.title УКРАЇНСЬКЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО 1950-1980-Х РОКІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ uk_UA
dc.title.alternative Ukrainian choreographic art of the 1950s-1980s as a factor in the formation of national identity en
dc.type Other en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account