Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Хореографічна культура бойків на Прикарпатті кінця ХХ - початку ХХІ століть

Show simple item record

dc.contributor.author Квецко, Ольга Ярославівна
dc.date.accessioned 2022-02-15T14:10:31Z
dc.date.available 2022-02-15T14:10:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3998
dc.description Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія і історія культури. - Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, 2021. uk_UA
dc.description.abstract Дисертацію присвячено дослідженню хореографічної культури бойків на Прикарпатті кінця ХХ - початку ХХІ століть. Систематизовано джерелознавчу базу з вивчення бойківського танцю, яка охоплює праці загальноісторичного, етнографічного та мистецтвознавчого спрямування. Обґрунтовано мистецтво¬знавчу проблему, яка полягає в тому, що роль бойківського танцю на Прикарпатті кінця ХХ - початку ХХІ століть у збагаченні національної української хореографічної культури в наукових працях не визначена. Окреслено методологію дослідження бойківського танцю, основою якої є методи, орієнтовані на сучасні культурологічні підходи. Запропоновано авторський термін «бойківський народно- сценічний танець», який позначає новоутворення хореографічного твору етнографічної групи бойків, що базується на фольклорному матеріалі, має часові обмеження, своєрідний музичний супровід, хореографічну лексику, особливості малюнків танцю, костюмів, атрибутики. Виявлено історико-етнографічні чинники, що вплинули на формування хореографічної культури бойків Прикарпаття; доведено значимість звичаїв та обрядів в Івано-Франківській області для розвитку бойківського танцю. Сформульовано основні тенденції розвитку й стильові особливості фольклорного танцю бойків на теперішньому етапі як чинники формування сучасної української хореографічної культури. Висвітлено вклад балетмейстерів, а також аматорських і професійних хореографічних колективів Івано-Франківської області, які здійснювали постановки на основі фольклорних танців, у популяризацію бойківського танцю. Запропоновано методику сценічної обробки бойківських танців кінця ХХ - початку ХХІ століть. На основі опрацю¬вання бойківських народних танців («Любаска», «Долинський дрібонький», «Вишківський веселий», «Бойківчанка» й ін.) збагачено основні (музика, компо¬зиційна побудова танцю, виконавська майстерність) і допоміжні засоби (костюм, атрибутика) сучасних танцювальних номерів на фольклорному матеріалі. Описано послідовність здійснення хореографічної постановки «Бойківські забави», що спирається на три етапи обробки фольклорних танців: визначення та збереження першооснови фольклорного танцю, аранжування і створення на його основі нового варіанта, представлення авторської інтерпретації фольклорного першоджерела. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject бойківський народно-сценічний танець, етнохореографія, народно-сценічний танець, танець, фольклор, фольклорний танець, хореографічна культура, хореографічна культура бойків uk_UA
dc.title Хореографічна культура бойків на Прикарпатті кінця ХХ - початку ХХІ століть uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account