Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Європейські парадигми мистецтва декадансу та символізму в творчості Вільгельма Котарбінського

Show simple item record

dc.contributor.author Сосік, Ольга Данилівна
dc.date.accessioned 2022-02-15T14:23:34Z
dc.date.available 2022-02-15T14:23:34Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/4001
dc.description Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури (мистецтвознавство). - Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство культури та інформаційної політики України, Київ, 2021. uk_UA
dc.description.abstract Дослідження присвячене аналізу становлення і розвитку творчості В. Котарбінського у контексті провідних стильових напрямів образотворчого мистецтва другої половини XIX - початку XX ст. Розглянуто ключові світоглядні наративи в європейському культурному просторі зазначеного періоду, зокрема філософські концепції Ф. Ніцше та А. Шопенгауера, що дало змогу осягнути певні ідейні особливості декадентського та символістського живопису. Водночас, було зосереджено увагу на мистецьких напрямах, котрі передували формуванню їхніх стилістичних аспектів, а саме академізмі та руху прерафаелітів. Декаданс охарактеризовано як стилістичний напрям, із власною художньо-образною специфікою та іконографічними ізводами. Унаочнено генетичну спорідненість декадансу та символізму. Зазначено, що останній був сформований на ґрунті першого і успадкував від нього низку образів. Окреслено, що головною відмінністю символізму від декадансу була більш «світла», піднесена атмосфера духовності з акцентом на віднайдення нової трансцендентної реальності. Висвітлено творчій шлях В. Котарбінського від академічних творів салонного ґатунку, які знаменують становлення його авторського світобачення, до філософсько-естетичної образності декадансу із подальшим переходом у символістську площину. Проаналізовано зв’язки між мистецькими школами різних країн, на яких відбились декадентські та символістські тенденції та виявлено їхні ремінісценції у роботах В. Котарбінського. Це дало можливість окреслити творчість згаданого українського митця, як одну з невід’ємних, увиразнених, сталих і важливих ланок європейського мистецтва декадансу та символізму, на прикладі котрої можна простежити еволюцію тенденцій художнього образотворення впродовж другої половини XIX - початку XX ст. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject Вільгельм Котарбінський, XIX - початок XX ст., європейські парадигми, академізм, прерафаеліти, декаданс, символізм uk_UA
dc.title Європейські парадигми мистецтва декадансу та символізму в творчості Вільгельма Котарбінського uk_UA
dc.title.alternative European paradigms of the Decadence and Symbolism in the work of Wilhelm Kotarbinsky uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account