Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Роль патентування у розробці сучасних текстильних технік, текстильних арт-обʼєктів та дизайну промислового текстилю

Show simple item record

dc.contributor.author Журавель-Змєєва, Лілія Сергіївна
dc.date.accessioned 2022-06-14T11:05:51Z
dc.date.available 2022-06-14T11:05:51Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Журавель-Змєєва Л. С. Роль патентування у розробці сучасних текстильних технік,текстильних арт-обʼєктів та дизайну промислового текстилю // Культура і сучасність. 2020. № 2. С. 134-139. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/4199
dc.description The purpose of the article is to study modern patenting and its impact on the design of textile products and work. Another task is to characterize the expressiveness of the range of small Ukrainian enterprises and predict the possible impact of patent inventions on the creativity of the design of textile art objects. The methodology is based on general methods of deduction, comparison, analogy, and systems analysis. The method of deduction and systematic analysis was applied to the study and formation of the main directions of patenting in the field of textile production. The method of comparison and the method of analogy was applied to the search for the embodiment of patent technologies in modern small businesses and the work of textile artists. The scientific novelty is in the study of Ukrainian inventions and their influence on the formation of industrial and artistic textile design. Patented textile industrial technologies were analyzed, and analogs used in small-scale production and author's textiles were identified. The text describes the possible application of patented technologies in art. Conclusions. The article considers the variability of patents related to the textile business and identifies their main groups. The text presents the main characteristics of inventions that have an impact on the design and final appearance of the product for the 2000s and 2010s. The article analyzes their potential influence on the formation of texture, texture, clarity, and clarity of artistic images of a work of textile art. The text also presents the general and most striking features of the range of existing small textile enterprises. The study predicts the possibility of applying patent developments in the design of industrial products and in the formation of the author's textile works, the formation of modern author's textile techniques. uk_UA
dc.description.abstract Мета дослідження полягає у розгляді здобутків сучасного патентування та виявленні його впливу на дизайн текстильних творів та виробів, окресленні виразних рис асортименту малих текстильних підприємств, прогнозування можливостей впливу патентних винаходів на креативність дизайну текстильних арт-об’єктів. Методологія дослідження базується на загальних методах дедукції, порівняння, аналогії та системного аналізу. Методом дедукції та системного аналізу було вивчено та сформовано основні напрями патентування у сфері текстильного виробництва. Методи порівняння та аналогії застосовані до пошуків втілення патентних технологій у сучасному малому підприємництві та творчості митців текстилю. Наукова новизна виявляється у вивченні українських винаходів та визначенні їх впливу на формування дизайну промислового та мистецького текстилю. Проведено порівняльний аналіз патентованих текстильних промислових технологій, аналоги яких застосовуються у малому виробництві та авторському текстилі. Окреслено можливе застосування запатентованих технологій у мистецькій творчості. Висновки: Розглянуто варіативність патентів пов’язаних з текстильною справою, визначено їх основні групи, подана загальна характеристика винаходів, що впливають на дизайн та кінцевий вигляд готового виробу за 2000-ні та 2010-ті роки. Проаналізовано їх потенційний вплив на формування текстури, фактури, чіткості та впізнаваності художніх образів у творі текстилю. Також окреслено загальні та найбільш яскраві риси асортименту діючих малих текстильних підприємств. Прогнозовано можливість застосування патентних розробок у дизайні промислової продукції та у виконанні авторських текстильних творів, формуванні сучасних авторських текстильних технік. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject патентування uk_UA
dc.subject сучасні текстильні техніки uk_UA
dc.subject текстильні техніки uk_UA
dc.subject текстильний арт-об’єкт uk_UA
dc.subject дизайн uk_UA
dc.subject промисловий текстиль uk_UA
dc.subject текстильний твір uk_UA
dc.subject малі текстильні підприємства uk_UA
dc.subject патентні винаходи uk_UA
dc.subject текстильне виробництво uk_UA
dc.subject патентні технології uk_UA
dc.subject текстиль uk_UA
dc.subject мистецький текстиль uk_UA
dc.subject текстильні промислові технології uk_UA
dc.subject авторський текстиль uk_UA
dc.subject патент uk_UA
dc.subject текстильна справа uk_UA
dc.subject промислова продукція uk_UA
dc.subject авторські текстильні твори uk_UA
dc.subject авторські текстильні техніки uk_UA
dc.subject текстильна промисловість uk_UA
dc.subject сучасні техніки uk_UA
dc.subject текстильна виразність uk_UA
dc.subject винаходи uk_UA
dc.subject дизайн текстилю uk_UA
dc.subject ткацькі техніки uk_UA
dc.title Роль патентування у розробці сучасних текстильних технік, текстильних арт-обʼєктів та дизайну промислового текстилю uk_UA
dc.title.alternative The role of patenting in the development of modern textile techniques, textile art objects, and industrial textile design uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account