Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ПО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Show simple item record

dc.contributor.author Антонович, Володимир Сергійович
dc.date.accessioned 2020-05-15T14:37:04Z
dc.date.available 2020-05-15T14:37:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Антонович В. С. Діяльність бібліотек по інформаційно-комунікаційному забезпеченню готельно-ресторанної сфери у зарубіжних країнах // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 3. C. 101-106. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/833
dc.description In foreign practice, the combination of hotel and restaurant service with libraries creates new directions of activity; the ability to improve existing models. Such new approaches provide a comfortable environment for scholars, readers, lovers of the primary sources and unique information and hospitality workers. Foreign experience clearly makes it clear that, if necessary, the librarian may acquire a narrow specialization and become an indispensable worker in the field of hotel and restaurant services, as in the case of the cheese librarian and the wine librarian. In addition, the level of knowledge of specialists increases with the use of library services, and the level of professional knowledge. The purpose of the article is to identify and characterize the activity of libraries for information and communication provision of hotel and restaurant sphere in foreign countries. The methodology of the study is to use the methods of direct and reverse analysis of foreign practice in this regard. uk_UA
dc.description.abstract У зарубіжній практиці поєднання готельно-ресторанного сервісу з бібліотеками створює нові напрями діяльності; можливість вдосконалювати існуючі моделі. Такі нові підходи забезпечують комфортні умови для науковців, любителів читати, поціновувачів першоджерел і унікальної інформації та працівників сфери гостинності. Зарубіжний досвід чітко дає зрозуміти, що за потреби бібліотекар може освоїти вузьку спеціалізацію і стати незамінним працівником для сфери готельно-ресторанних послуг, як у випадку з бібліотекарем сиру і бібліотекарем вина. Крім того збільшується рівень поінформованості фахівців за умови користування послугами бібліотеки, і рівень професійних знань. Мета роботи. Виявити та охарактеризувати діяльність бібліотек по інформаційно-комунікаційному забезпеченню готельно-ресторанної сфери у зарубіжних країнах. Методологія дослідження полягає у використанні методів прямого та зворотного аналізів зарубіжної практики щодо даної проблематики. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject бібліотека uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікаційне забезпечення uk_UA
dc.subject готельно-ресторанна сфера uk_UA
dc.subject зарубіжні країни uk_UA
dc.subject бібліотеки
dc.subject готелі-бібліотеки
dc.subject бібліотекар вина
dc.subject бібліотекар сиру
dc.subject цифровий розрив
dc.title ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ПО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ uk_UA
dc.title.alternative THE ACTIVITY OF LIBRARIES ON INFORMATION AND COMMUNICATION PROVISION OF HOTEL AND RESTAURANT SPHERE IN FOREIGN COUNTRIES uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account