Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Ретроспекція розвитку лінійної графіки та її роль у дизайні середовища

Show simple item record

dc.contributor.author Лисенко-Ткачук, Ірина Василівна
dc.date.accessioned 2022-06-15T11:39:12Z
dc.date.available 2022-06-15T11:39:12Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Лисенко-Ткачук І. В. Ретроспекція розвитку лінійної графіки та її роль у дизайні середовища // Культура і сучасність. 2020. № 2. С. 164-169. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/4213
dc.description Purpose of Research. The purposes of the research are to analyse of the development of linear drawing and linear graphics and define the concept of «linear graphics» in terms of terminology and content, place, conditions of origin. Methodology. The research methodology consists in the application of the following general and special methods of cognition. The author used comparative, terminological, chronological and other research methods among which a special place is occupied by the review-analytical monitoring of the publications. Scientific Novelty. The scientific novelty of the research is the comparative analysis of the concepts of linear drawing and linear graphics in terms of terminology and content of the scientific and methodological positions of the specialists in drawing, graphics and other sciences. It gives an opportunity to generalize and specify the specifics of linear graphics. Conclusions. The study found that the concepts of «Linear Graphics» and «Linear Drawing» have a meaningful continuation and connection at the content level. Linear drawing is the basis of linear graphics, as well as the basis of various types of fine arts and is the tool of image and transmission of visual information. It became the basis for linear graphics, which in turn was developed in various fields of art and design and embodied in modern computer technologies. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи: аналіз розвитку лінійного рисунка та лінійної графіки: визначення поняття «лінійна графіка» у термінологічному та змістовному аспекті, місця, умов виникнення. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальних та спеціальних методів пізнання, зокрема, автор використовував порівняльний, термінологічний, хронологічний методи дослідження, а також оглядово-аналітичний моніторинг публікацій. Наукова новизна роботи полягає в тому, що здійснений порівняний аналіз понять лінійний рисунок та лінійна графіка за термінологічним та змістовним аспектами на основі наукових та методичних положень фахівців з рисунка, графіки та з інших наук, що надало можливість узагальнити та конкретизувати специфіку розвитку лінійної графіки. Висновки. У результаті проведеного дослідження виявлено, що поняття «Лінійна графіка» та «Лінійний рисунок» мають змістовне продовження і зв’язок на змістовному рівні. Лінійний рисунок лежить в основі лінійної графіки, як і в основі різних видів образотворчого мистецтва і є початковим інструментом зображення та передачі візуальної інформації. Розвиваючись у часі став базою для лінійної графіки, яка, у свою чергу, дістала розвиток у різних площинах мистецтва та дизайну і набула свого втілення в сучасних комп’ютерних технологіях. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject ретроспекція uk_UA
dc.subject лінійна графіка uk_UA
dc.subject дизайн середовища uk_UA
dc.subject лінійний рисунок uk_UA
dc.subject образотворче мистецтво uk_UA
dc.subject мистецтво uk_UA
dc.subject дизайн uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject графічна лінія uk_UA
dc.subject графіка uk_UA
dc.subject лінійна проектна графіка uk_UA
dc.subject проектна графіка uk_UA
dc.subject академічна архітектурна графіка uk_UA
dc.subject художня графіка uk_UA
dc.subject архітектурна графіка uk_UA
dc.subject ландшафтна архітектура uk_UA
dc.subject малюнок uk_UA
dc.subject лінія uk_UA
dc.subject історія uk_UA
dc.subject образ uk_UA
dc.subject архітектура uk_UA
dc.subject живопис uk_UA
dc.subject засоби uk_UA
dc.subject наука uk_UA
dc.subject довкілля uk_UA
dc.subject композиція uk_UA
dc.subject художник uk_UA
dc.title Ретроспекція розвитку лінійної графіки та її роль у дизайні середовища uk_UA
dc.title.alternative A Retrospective Analasis of the Linear Graphics Development and its Role in Environmental Design uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account