Навчально-методичні матеріали

 

Recent Submissions

 • Погребняк, Галина Петрівна; Гирич, Віктор Сергійович (2023)
  Акторська майстерність видовищ та масових свят : методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» / розроб.: Г. П. Погребняк, ...
 • Ковальов, Юрій Миколайович; Коваль, Лідія Михайлівна; Мазніченко, Олена Володимирівна; Кацевич, Ольга Володимирівна; Бобир, Олена Михайлівна (2023)
  Випускна кваліфікаційна робота : методичні рекомендації до виконання для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізацій: «Дизайн середовища», «Графічний дизайн» / розроб.: Ю. М. Ковальов, ...
 • Ковальов, Юрій Миколайович; Коваль, Лідія Михайлівна; Мазніченко, Олена Володимирівна; Кацевич, Ольга Володимирівна; Бобир, Олена Михайлівна (2023)
  Випускна кваліфікаційна робота : методичні рекомендації до виконання для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізацій: «Дизайн середовища», «Графічний дизайн» / розроб.: Ю. М. Ковальов, ...
 • Загуменна, Віра Вікторівна (2023)
  Інформаційно-аналітична діяльність: методичні рекомендації до семінарських, практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ...
 • Пархоменко, Ніна Володимирівна (2021)
  Основи іконографії : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / розроб. Н. В. Пархоменко. ...
 • Брей, Наталія Олександрівна (2022)
  Історія українського мистецтва ХІІІ–XVI століть : методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне ...
 • Артюх, Тетяна Миколаївна (2021)
  Основи гемології: методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / розроб. Т. ...
 • Хіміч, Ярослава Олегівна (2021)
  Інформаційна культура : методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / розроб. Я. О. Хіміч. ...
 • Бурміцька, Людмила Франківна (2021)
  Виробнича практика : методичні рекомендації для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / розроб. Л. Ф. Бурміцька. Київ : НАКККіМ, 2021. 32 с.
 • Зосім, Ольга Леонідівна (НАКККіМ, 2020)
  Курсова робота : методичні рекомендації щодо виконання, оформ-лення та захисту для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» спеціаль-ності 025 «Музичне мистецтво» / розроб. О. Л. Зосім. Київ : НАКККіМ, 2020. 15 с.
 • Зосім, Ольга Леонідівна (НАКККіМ, 2020)
  Анотація до демонстрації кваліфікаційної сольної програми : ме-тодичні рекомендації щодо виконання та оформлення для здобувачів освітнього рівня «Бакалавра» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / розроб. О. Л. Зосім. Київ ...
 • Козлін, Валерій Йосипович; Дьяченко, Володимир Валерійович (2021)
  Електротехніка і звукотехнічна апаратура : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / В. Й. Козлін, В. В. Дьяченко. Київ : НАКККіМ, 2021. 32 с.
 • Гавеля, Оксана Миколаївна (2021)
  Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача : методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів усіх спеціальностей освітнього ступеня «Магістр» / розроб. О. М. Гавеля. Київ ...
 • Матушенко, Валерій Борисович (2021)
  Розвиток естрадного мистецтва : методичні рекомендації до підго-товки курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» / розроб. В. Б. Матушенко. Київ, 2021. 20 с.
 • Побережна Галина Іонівна (2021)
  Культурні практики з арттерапії : методичні рекомендації до семі-нарських занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступе-ня «Бакалавр» спеціальності 034 «Культурологія» / розроб. Г. І. Побережна. Київ : НАКККіМ, ...
 • Зайцева, Ірина Євгенівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2021)
  Зайцева І. Є. Тенденції розвитку драматургії : підручник. Київ : НАКККіМ, 2021. 248 с.
 • Бойко-Гагарін, Андрій Сергійович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2021)
  Експертиза предметів і атрибутів: нумізматика, боністика : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне ...
 • Бурміцька, Людмила Франківна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2021)
  Навчальна практика : методичні рекомендації для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / Л. Ф. Бурміцька. Київ : НАКККіМ, 2021. 16 с.
 • Зайцева, Ірина Євгенівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2021)
  Тенденції розвитку драматургії : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» / розроб. І. Є. Зайцева. Київ : НАКККіМ, 2021. 40 с.
 • Солярська-Комарчук, Ірина Олегівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2021)
  Міфологія в образотворчому мистецтві : методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, де-коративне мистецтво, ...

View more