Монографії, підручники, навчальні посібники

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Царенко, Сергій Олександрович (2024)
  Курс лекцій з етнодизайну – дисципліни для формування науково- практичних основ мистецького образотворення засобами етнокультурної стильності – розрахований на здобувачів магістерського рівня підготовки ...
 • Долеско, Світлана; Жадейко, Олексій; Карпов, Віктор; Михальчук, Вадим; Несен, Ірина; Дичковський, Степан; Шульгіна, Валерія (2020)
  У колективній монографії розглядається сучасне осмислення процесу розвитку українського мистецтва, подаються матеріали наукових студій дослідників української художньої культури, результати експертних мистецтвознавчих ...
 • Віктор Карпов, Умберто Нуно ді Олівейра (Олді+, 2023-02)
  Видання представляє новітню систему відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних сил України. Відродження українських нагород різних історичних періодів української державності ...
 • Матушенко, Валерій Борисович (2016)
  Призначений для студентів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
 • Матушенко, Валерій Борисович (2013)
  Призначений для студентів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
 • Матушенко, Валерій Борисович (2011)
  Призначений для студентів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
 • Сапожнік, Ольга Василівна (2023)
  У монографії розкрито місце духовної культури православ’я у становленні національно-культурної ідентичності України, зокрема виявлено роль ісихазму в духовних процесах української історії. Монографія розрахована на викладачів ...
 • Нестеряк, Юрій Васильович; Нестеряк, Юлія Миколаївна (2021)
  Нестеряк Ю. В., Нестеряк Ю. М. Національний інформаційний простір України: трансформації (1989-2019 роки) : монографія. Київ : КНУ, 2021. 176 с.
 • Денисюк, Жанна Захарівна (2020)
  У монографії здійснено наукове обґрунтування теоретичних засад цифрового врядування та надано практичні рекомендації щодо його впровадження в Україні. Проаналізовано вплив цифрової економіки на розвиток сучасного суспільства ...
 • Гришко Світлана; Головянко Марія; Титаренко Марія; Чех Мирослава; Василиця Оксана; Ланюк Євген; Засадко Валентина; Карпенко Оксана; Завгородній Валерій; Балашов Едуард; Рева Тетяна Сергіївна; Копієвська Ольга Рафаілівна; Білокінь Михайло; Величко Лариса; Докашенко Галина; Концур Вікторія; Наумов Іван (2021)
  Україно-англійський глосарій розроблено командою Erasmus+ проєкту WARN "Академічна протидія гібридним загрозам" для виконання проєктних завдань, які вимагають спільного підходу до базових визначень. Оскільки в сфері гібридних ...
 • Сіверс, Валерій Анатолійович (2023)
  Сіверс В. А. Філософія творчості : підручник. Київ : НАКККіМ, 2023. 292 с.
 • Литвин, Сергій Харитонович; Добровольська, Вікторія Василівна (2022)
  Литвин С. Х., Добровольська В. В.Підготовка дослідницького проєкту та презентація результатів наукових досліджень : підручник. Київ : НАКККіМ, 2022. 253 с.
 • Карпенко, Олександр Валентинович; Гуменна, Катерина Романівна; Денисюк, Жанна Захарівна; Запорожець, Тетяна Володимирівна; Карпенко, Юлія Василівна; Кілієвич, Олександр Іванович; Куйбіда, Василь Степанович; Левченко, Олег Васильович; Наместнік, Вікторія Василівна; Осьмак, Антон Сергійович; Савченко, Наталія Володимирівна; Шайхет, Сергій Олегович (2020)
  У монографії здійснено наукове обґрунтування теоретичних засад цифрового врядування та надано практичні рекомендації щодо його впровадження в Україні. Проаналізовано вплив цифрової економіки на розвиток сучасного ...
 • Зеленська, Лариса Михайлівна (2018)
  Зеленська Л. М. Івент-менеджмент : навч. посіб. Київ : НАКККіМ, 2018. 148 с.
 • Зоряна, Антоніна Михайлівна (2017)
  Монографію присвячено комплексному дослідженню документного потоку перекладів як форми відображення міжкультурної комунікації в умовах всесвітньої глобалізації та інтернаціоналізації. У роботі розкриваються теоретичні ...
 • Личковах, Володимир Анатолійович (2021)
  Монографія присвячена малодослідженій проблематиці діалогу культур «Україна-Польща» – взаємовідношенню українського та польського авангарду в образотворчому мистецтві першої третини ХХ століття. Аналізується естетосфера ...
 • Зосім, Ольга Леонідівна (2017)
  У монографії питання становлення та розвитку східнослов’янської духовно-пісенної традиції розглянуто крізь призму категорії «нової сакральності» як базової для християнської музики Нового часу. На прикладі еволюції ...
 • Погребняк, Галина Петрівна (2017)
  У підручнику на широкому історичному тлі проаналізовано становлення й розвиток виражальних засобів кіномистецтва, телебачення й радіо, розкрито їх художньо-естетичну цінність і можливості використання в сценічному мистецтві ...
 • Копієвська, Ольга Рафаїлівна (2010)
  Монографія присвячена питанням реалізації культурної функції держави, визначаються напрями і види діяльності держави щодо реалізації даної функції з огляду на політичні, економічні та соціальні перетворення, територіальну ...
 • Копієвська, Ольга Рафаїлівна (2014)
  У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з проблемою особливостей трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасній Україні. Аналіз трансформаційних процесів у культурі здійснено за допомогою ...

View more