Монографії, підручники, навчальні посібники

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Денисюк, Жанна Захарівна (2020)
  У монографії здійснено наукове обґрунтування теоретичних засад цифрового врядування та надано практичні рекомендації щодо його впровадження в Україні. Проаналізовано вплив цифрової економіки на розвиток сучасного суспільства ...
 • Гришко Світлана; Головянко Марія; Титаренко Марія; Чех Мирослава; Василиця Оксана; Ланюк Євген; Засадко Валентина; Карпенко Оксана; Завгородній Валерій; Балашов Едуард; Рева Тетяна Сергіївна; Копієвська Ольга Рафаілівна; Білокінь Михайло; Величко Лариса; Докашенко Галина; Концур Вікторія; Наумов Іван (2021)
  Україно-англійський глосарій розроблено командою Erasmus+ проєкту WARN "Академічна протидія гібридним загрозам" для виконання проєктних завдань, які вимагають спільного підходу до базових визначень. Оскільки в сфері гібридних ...
 • Сіверс, Валерій Анатолійович (2023)
  Сіверс В. А. Філософія творчості : підручник. Київ : НАКККіМ, 2023. 292 с.
 • Литвин, Сергій Харитонович; Добровольська, Вікторія Василівна (2022)
  Литвин С. Х., Добровольська В. В.Підготовка дослідницького проєкту та презентація результатів наукових досліджень : підручник. Київ : НАКККіМ, 2022. 253 с.
 • Карпенко, Олександр Валентинович; Гуменна, Катерина Романівна; Денисюк, Жанна Захарівна; Запорожець, Тетяна Володимирівна; Карпенко, Юлія Василівна; Кілієвич, Олександр Іванович; Куйбіда, Василь Степанович; Левченко, Олег Васильович; Наместнік, Вікторія Василівна; Осьмак, Антон Сергійович; Савченко, Наталія Володимирівна; Шайхет, Сергій Олегович (2020)
  У монографії здійснено наукове обґрунтування теоретичних засад цифрового врядування та надано практичні рекомендації щодо його впровадження в Україні. Проаналізовано вплив цифрової економіки на розвиток сучасного ...
 • Зеленська, Лариса Михайлівна (2018)
  Зеленська Л. М. Івент-менеджмент : навч. посіб. Київ : НАКККіМ, 2018. 148 с.
 • Зоряна, Антоніна Михайлівна (2017)
  Монографію присвячено комплексному дослідженню документного потоку перекладів як форми відображення міжкультурної комунікації в умовах всесвітньої глобалізації та інтернаціоналізації. У роботі розкриваються теоретичні ...
 • Личковах, Володимир Анатолійович (2021)
  Монографія присвячена малодослідженій проблематиці діалогу культур «Україна-Польща» – взаємовідношенню українського та польського авангарду в образотворчому мистецтві першої третини ХХ століття. Аналізується естетосфера ...
 • Зосім, Ольга Леонідівна (2017)
  У монографії питання становлення та розвитку східнослов’янської духовно-пісенної традиції розглянуто крізь призму категорії «нової сакральності» як базової для християнської музики Нового часу. На прикладі еволюції ...
 • Погребняк, Галина Петрівна (2017)
  У підручнику на широкому історичному тлі проаналізовано становлення й розвиток виражальних засобів кіномистецтва, телебачення й радіо, розкрито їх художньо-естетичну цінність і можливості використання в сценічному мистецтві ...
 • Копієвська, Ольга Рафаїлівна (2010)
  Монографія присвячена питанням реалізації культурної функції держави, визначаються напрями і види діяльності держави щодо реалізації даної функції з огляду на політичні, економічні та соціальні перетворення, територіальну ...
 • Копієвська, Ольга Рафаїлівна (2014)
  У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з проблемою особливостей трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасній Україні. Аналіз трансформаційних процесів у культурі здійснено за допомогою ...
 • Копієвська, Ольга Рафаїлівна (2015)
  У підручнику розглянуто паркову індустрію як важливу складову в процесі забезпечення культурних потреб людини; розкрито історичні передумови становлення світової та вітчизняної паркової культури, сучасний стан, тенденції ...
 • Вежневець, Ірина Леонідівна (2021)
  Монографія присвячена аналізу «музичного портрета» у творчості Франсіса Пуленка. Висвітлено взаємовплив поетичного стилю та художньої форми «музичного портрета» як основи внутрішньо текстових зв’язків твору, та ...
 • Овсянніков, Вячеслав Георгійович (2020)
  Здійснено всебічний огляд українського поп-року як репрезентативного напряму сучасної української музичної культури. На основі теорії культурних кодів виявлено культуротворчий потенціал поп-року та визначено його вплив ...
 • Погребняк, Галина Петрівна (2020)
  Монографія присвячена розгляду й аналізу концепту «авторське кіно» в соціокультурному середовищі другої половини ХХ – початку ХХІ століття. У полі зору дослідниці – актуальна проблема вивчення творчості авторів-режисерів ...
 • Овчарук, Ольга Володимирівна (2022)
  У навчальному посібнику висвітлено специфіка підходів культурологічного осмислення людини як особистості, проаналі-зовано роль сучасних методологій, зокрема парадигмальності. Охарактеризовано етапи формування наукових ...
 • Добровольська, Вікторія Василівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017)
  Монографію присвячено дослідженню теоретичних засад і практичної діяльності у царині управління документацією. Розкрито питання державної політики в галузі культури в Україні та діяльність органів управління культурою в ...
 • Добровольська, Вікторія Василівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020)
  Представлено результати комплексного дослідження інформаційно-документаційного забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні. Обґрунтовано принципи формування цифрового культурного простору ...
 • Кравченко, Анастасія Ігорівна (2015)
  Монографія присвячена комплексному дослідженню камерно-інструментального мистецтва Одеси кінця ХХ – початку ХХІ століть із сучасних світоглядних позицій теорії та історії культури у симбіозі композиторської творчості, ...

View more